Foto: Hilde Kvivik Kavli.
Prosjektleder Sosan Asghari Mollestad. Foto: Hilde Kvivik Kavli.
Her er den nye logoen til prosjektet kvinnerUT. Foto: Marianne Vangsøy.

Bli med på det vårt nye prosjekt «kvinnerUT»

Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving blant medlemmene. Med støtte fra Gjensidigestiftelsen satser Norges Bygdekvinnelag i 2017 og 2018 på å fremme og styrke inkluderingsarbeidet i organisasjonen gjennom prosjektet «kvinnerUT».

Mål for prosjektet

Målet med prosjektet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

Hovedinnsatsen handler om «å få kvinner ut» og skape samhold gjennom felles aktiviteter i nærmiljøet.

Delmål for prosjektet:

 • Skape en uformell arena for kultur- og språkutveksling
 • Skape aktiviteter som har en positiv effekt på folkehelsen
 • Bli kjent med den nære naturen med fokus på kunnskap om nyttevekster og lokale råvarer

Hvorfor er dette viktig i 2017?

Gjennom hele historien har nye folkegrupper kommet til Norge. De har blandet seg med befolkningen, og har vært med på å utvikle det vi opplever som dagens norske identitet med bunad og kaffelatte. I dette fellesskapet har verdier som demokrati, likestilling og individets frihet fått en viktig plass.

Det er en viktig oppgave å formidle våre grunnleggende verdier til våre nye medborgere. Mange kommer fra samfunn preget av mangel på både demokrati og ytringsfrihet. Mange måtte flykte på grunn av sine meninger og sitt politiske engasjement, og drømmer om å leve i et åpent samfunn basert på likeverd og menneskerettigheter.

Møtet mellom mennesker er det aller viktigste når det gjelder inkludering. Derfor kan lokalmiljøet spille en viktig rolle som kunnskapsformidler og veiviser – hvis man gjør en skikkelig innsats!

Det er større muligheter for inkludering av minoritetsbefolkningen på bygda enn i storbyene. På små steder kan man klare å skape en felles identitet på tvers av kulturell bakgrunn, ved at folk jobber sammen for å skape et godt bygdemiljø.

Da må vi spørre oss: «Hva er vi bygdekvinner gode på?» og «Hvordan kan vi bidra på best mulig måte når det gjelder inkludering av de nye kvinnene i vårt nabolag?»

Vi er dyktige på mange felter – og vi er gode på lage dugnad for å få ting gjort!

Bygdekvinnelaget – en viktig møteplass

For det første har Norges Bygdekvinnelag over 400 lokallag. Dette er en unik ressurs i samfunnet, fordi hvert av disse lokallagene er levende møteplasser. Er det noe som er viktig for en nyinnflyttet kvinne enten hun er fra Sogndal eller Somalia, er det å bli ønsket velkommen inn i en hyggelig krets av folk som har bodd på stedet lenge.

Aktiviteter

I hvert av våre lokallag har vi medlemmer med de utroligste kunnskaper. Noen er eksperter på matkultur, andre studerer Latin eller foreleser på nærmeste høyskole om økologi. Og slik er det også med dem som har landet i bygda. Noen er jordmødre, noen har drevet butikk, noen er fjellbønder og noen har danset i nasjonalballetten i sitt hjemland. Det handler bare om å møtes. Å sitte sammen over en kopp kaffe eller te rundt bålpannen og bli kjent med hverandre. Da ser man hva man har felles og hva man kan gjøre sammen.

Vil ditt lokallag være med?

Lokallagene kan søke om økonomisk støtte på 8.000 kroner til planlegging og gjennomføring av fire ulike aktiviteter i løpet av prosjektperioden. Bidraget kan for eksempel brukes til å dekke utgifter til foredragsholdere, tolk eller råvarer som benyttes i forbindelse med aktivitetene.

Lokallagene som mottar prosjektmidler inviterer med seg minoritetskvinner og andre kvinner i bygda til fire ulike aktiviteter hvorav:

 • To aktiviteter skal være en introduksjon til naturen gjennom friluftsliv med tema som sanking og mulighetene allemannsretten åpner for.
 • To aktiviteter skal lokallaget planlegge og gjennomføre sammen med minoritetskvinner. Det kan være alt fra sykkelkurs til å lage mat sammen.

Målet med aktivitetene er å skape samhold mellom kvinnene som bor i bygda. Lokallaget skaper en åpen og lett tilgjengelig møteplass for alle kvinner i bygda og involverer minoritetskvinnene i planlegging og gjennomføring av minst to aktiviteter.

Eksempel på valgfrie aktiviteter

 • Ut i naturen med internasjonal piknikkurv
 • Fiskekurs sammen med jeger- og fiskerforbundet
 • Språkkafé på frivillighetssentralen
 • Tea Time rundt bålpannen
 • Tusen og en mat – et mateventyr; Internasjonal mat – og eventyrkveld
 • Sanketur - på jakt etter naturens spiselige skatter
 • Mat og prat – Treffes på tvers av kulturer, lager mat, snakker norsk og spiser god mat
 • «Bygda vår» - Bli kjent med bygda og dens historie og tradisjon
 • «Walkietalkie» - Gå på tur og snakke norsk sammen

Samarbeid

Man kan gjerne samarbeide med andre organisasjoner der det er fruktbart. Lokale friluftsorganisasjoner kan bli en viktig støttespiller og sikre god kompetanse på friluftsliv og felles aktiviteter ut i naturen.

Samarbeid med kommunen er i mange tilfeller svært gunstig. Det er vanligvis en bred kontakt mellom kommunen og dens innbyggere med minoritetsbakgrunn. Ofte kjenner også kommunen ressurspersoner fra minoritetsgrupper som kan formidle informasjon om aktuelle aktiviteter og tilbud i bygda til sine egne miljøer.

I mange distrikter opplever man at flere innvandrere bosetter seg sentralt i kommunen og færre finner bosted i bygdene. I slike tilfeller vil det være aktuelt med samarbeid mellom flere lokallag for å arrangere aktiviteter og rekruttere minoritetskvinner som bor utenfor lagenes geografiske grenser.

Noen aktuelle samarbeidspartnere

 • Lokale friluftsorganisasjoner som Turistforeningen, lokallagene til Naturvernforbundet m.fl.
 • Røde Kors
 • Frivillighetssentralen
 • Norskopplæringen
 • Idrettslag
 • Kommunen
 • Asylmottak
 • Lokale bondelag
 • Historielag
 • Eventuelt andre

Spør Sosan!

I forbindelse med dette prosjektet har Norges Bygdekvinnelag koblet inn meg, og jeg heter Sosan Asgari Mollestad. Jeg flyktet fra Iran som 21 åring og har siden 1985 bodd og arbeidet i Norge.

Kontoret til Norges Bygdekvinnelag ligger, som dere vet i Oslo, men jeg har ikke tenkt å bli sittende her. Inviter meg gjerne til dere for å utveksle ideer eller for å sette i gang noe spennende.

Jeg kommer gjerne på besøk både til de lagene som har søkt om støtte til aktivitetene og de lagene som ikke har søkt.   

Ring meg på tlf. 901 41 091 eller send meg e-post til sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no

Følg med på vår nettside Bygdekvinnelaget.no. Her kommer snart løpende informasjon om prosjektet.

Gleder meg til å høre fra dere! 

Sosan Asgari Mollestad

Prosjektleder
Tlf.
901 41 091
sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no
Kvinner UT
Bli medlem