5 gode grunner til å melde seg inn i Norges Bygdekvinnelag
Å være med i et bygdekvinnelag er sosialt og trivelig
Hos oss kan du delta i varierte og spennende aktiviteter
Du kan engasjere deg og påvirke politikken i ditt lokalsamfunn
Vi hjelper og støtter hverandre, i det nære og over landegrensene
Vi tar vare på og sprer kunnskap om norsk matkultur og mattradisjoner
Meld deg inn nå!
Ofte stilte spørsmål
Hvor mye koster det å være medlem av Norges Bygdekvinnelag?

Totalt ligger vår medlemskontingent mellom 550 og 800 kroner.

Kontingenten til Norges Bygdekvinnelag er delt i tre nivåer. Den sentrale kontingenten er på 550 kroner. Fylkeslag og lokallag bestemmer selv sine kontingenter. Fylkeskontingent kan variere fra 50 til 150 kroner og lokallagskontingenten kan variere fra fem til 150 kroner.

Hva får jeg igjen for medlemskapet?

Du får delta i et kvinnenettverk og aktiviteter der du bor, på tvers av alder, jobb, sosial bakgrunn og kultur. Du er også medlem i en landsomfattende organisasjon som jobber for å skape levende og aktive bygdemiljøer.

Hvert år får du fire utgaver av vårt medlemsblad Bygdekvinner.

Vi tilbyr skolering av tillitsvalgte. Et verv i bygdekvinnelaget gir deg læring for livet.

Hvilke medlemsfordeler har dere?

Som medlem av Norges Bygdekvinnelag får du tilgang til disse medlemsfordelene i Landkreditt og Agrol.

Må jeg melde meg inn sentralt eller kan jeg bare være medlem av lokallaget?

Du må være registrert sentralt for å være medlem i et lokallag. Alle lokallag er tilknyttet Norges Bygdekvinnelag.

Hva skiller bygdekvinnelaget fra andre organisasjoner?

Vi er tilstede over hele landet og er opptatt av å ta vare på aktive bygdemiljøer og primærnæringer. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnene og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser. Vi bygger på demokrati og likeverd.

Hva jobber dere med akkurat nå?

Vi bidrar til bedre folkehelse med å få Bygda i bevegelse, råvareaksjon med ville vekster, innføre et daglig gratis måltid i skolen, vern av matjord, gjenninnføre 14 ukers fedrekvote, vi holder organisasjonskurs og mye, mye mer. 

Må jeg være bonde for å være medlem?

Nei! Alle er velkomne til å engasjere seg i bygdekvinnelaget.

Jeg er mann, kan jeg være medlem?

Ja, du er hjertlig velkommen. Vi har flere mannlige medlemmer som støtter opp om og deltar i vårt arbeid. 

Hvor mye tid tar det å være medlem av bygdekvinnelaget?

Det er helt opp til deg selv. Du bestemmer hvor aktiv du vil være eller om du bare ønsker å støtte oss ved å betale medlemskontingenten.

Hvilke aldersgrupper har dere?

Vi er en organisasjon på tvers av generasjoner, og vi har medlemmer fra 18 til 100 år. De fleste medlemmer er mellom 40 og 60 år. Både unge og eldre vil ha stor glede av medlemsskap hos oss. 

Bli medlem