Partering av sau

Å vere medlem i Ørskog Bygdekvinnelag byr på mykje kjekke aktivitetar!

Og dette blir både spanande og lærerikt!
På eit medlemsmøte etter nyttår vil Magne Henden, som er tidlegare slakter, lære oss bygdekvinnene korleis partere ein sau. Veldig kjekt at han seier ja til å dele kunnskapen sin med oss - då blir vi så glad!

Aksjon Bruk hele dyret

Tradisjonelt har nordmenn utnyttet alle deler av dyret som ble slaktet. Det er ikke så vanlig i dag. Vi lever livene våre lenger unna dyrene og slakter ikke lenger selv – det har ført til mindre bevissthet om hvilke deler av dyret vi spiser og hvordan vi tilbereder mat fra ulike deler av dyret. Bygdekvinnelaget vil løfte frem oldemors prinsipp om å utnytte alt som kan bli til mat.

Bli medlem