Takk for innsatsen!

Denne uken har RBK holdt sitt årsmøte, og vi benyttet anledningen til å takke utvalgte medlemmer for innsatsen i ulike verv.

Henriette Lyche Røed og Reidun Guttulsrød har begge vært med i styret siste periode. Gro Ørmen har hatt sitt verv i barnehagen, Anna Weel Johnsen har vært revisor og Margareth Gjersø har hatt sitt verv i tur, fest- og basarkomitèen.

Styret takker alle for innsatsen!

 

Bli medlem