Om Akershus Bygdekvinnelag

Akershus Bygdekvinnelag er en ivrig gjeng som består av damer (og noen få menn) fra 23 lokallag. Fylkeslaget skal være bindeledd mellom lokallagene og Norges Bygdekvinnelag. Fylkesårsmøtet der alle lokallagene kan delta med utsendinger, velger styre og arbeidsplan for det kommende året. Møtet holdes i mars måned.

På årsmøtet i 2021 ble Marit Helene Lund valgt som leder. Gro Johnsen er nestleder. Bodil Berg er kasserer,  Kari F. Luke er studieleder og  Margrethe Henden Aaraas er sekretær, nettside - og facebook ansvarlig. Liv Halvorsrud er styremedlem.  Førstevara er Trude Skage Andersen.

Liv er kontaktperson for lagene Aurskog-Høland, Gansdalen, Blaker, Skedsmo og Sørum.

Gro har lagene i Vestby, Ås, Ski, Kråkstad, Enebak og Frogn. 

Bodil  holder kontakten med Asker, Bærum, Rælingen, Lørenskog, Oslo og Nittedal/Hakadal.

Kari samarbeider med Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Østre Udnes.

Kari F. Luke er kontaktperson i forhold til KvinnerUT prosjektene i Akershus Bygdekvinnelag. 

Marit Helene Lund er  representant i Bondelagsstyret

Kari F. Luke representant til Akershus Bygdeungdomslagstyre

Svend Harald Kvarme er representat fra Akershus Bygdeungdomslag og Helge Aas er representant fra Akershus Bondelag i vårt styre. 

Kontaktinformasjon til styret pr. telefon Marit Helene Lund: 928 90 372 

 

 

 

Bli medlem