Velkommen til Lampeland Hotell

Årsmøte i BBK. Lampeland Hotell

17.-18. mars 2017

Bygdekvinnelaga i Numedal ønsker velkommen til

årsmøte i Buskerud Bygdekvinnelag

på Lampeland Hotell, Lampeland 17. og 18. mars 2017

 

Fredag 17. mars 2017

Kl. 15.00      Innsjekk, kaffe og rundstykker

Kl. 16.00      Åpning og velkommen

                   Foredrag v/ Claus Jervel, Likestillingsombudet

Kl. 19.00      Festmiddag m/ påfølgende kakebord og kaffe, sosialt samvær og underholdning

 

Lørdag 18. mars 2017

Kl. 8.30 – 16.00      Årsmøte. Program sendes ut seinere

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være mottatt av styreleder Sølvi Lødal innen 17. februar 2017

 

Lokallagene sender representanter til fylkesårsmøtet slik:

Lag med 1 - 24 medlemmer, har 1 representant i tillegg til leder

Lag med 25 – 49 medlemmer har 2 representanter i tillegg til leder

Lag med 50 – 100 medlemmer har 3 representanter i tillegg til leder

 

Husk gevinst til årsmøtelotteri!

Velkommen skal dere være!

Bli medlem