Lederen
Sølvi

Hilsen fra lederen

Håper dere alle har hatt en fantastisk ferie både hjemme og rundt om i Norge. Jeg er fornøy med min ferie.

Vel møtt til høsten 2020.  Ja, hva og hvordan vil denne høsten bli for oss i bygdekvinnelaget.

Jeg har fått en del spørsmål fra noen lokallagsledere om styret  og NBK har noen føringer for oss i tiden fremover. Jeg har dessverre ikke gode svar på dette.

Som fylkesleder har jeg mottatt informasjon om Bygdekvinneuka som starter 20. august og varer i 10 dager. Dere  lokallagsledere har også mottatt dette fra NBK.

Sitat fra NBK: Bygdekvinneuka inviterer vi alle kvinner på bygda til å bli kjent med sitt lokale bygdekvinnelag, og alle bygdekvinnelag til å arrangere én lavterskel «bli-kjent»-aktivitet for kvinner i bygda si. Det kan være å stå på stand, invitere til bli-kjent-kveld for nye og gamle damer i bygda, arrangere en bygdevandring i lokalmiljøet, besøke en lokal gård eller ha en åpen bakekveld hvor dere baker sammen.

Personlig er jeg litt avventende til dette arrangement ( tatt i betraktning at Covid-19 har begynt å blomstre opp igjen).

Styret i Buskerud BK skal ha styreseminar 2.- 3. september hos Eva Daler og Sølvi Jødal. Vi vil her diskutere den nye situasjonen som har oppstått på sommer og sensommeren i år. Vi får legge våre egne føringer på det som vil gjelder for oss i Viken Fylke. Deler av fylket vårt er pr. dags dato blitt røde soner.

Her finner dere siste referat fra styret sitt konstituerende styremøte i mars. Se  punkt 8/20. Her bestemte styret å utsette alle sonemøter  høsten 2020 og eventuelt inspirasjonsseminar høsten 2020  ble også bestemt utsatt.

NBK har planlagt Ledersamling/organisasjonskurs for fylkesledere 26.- 27. september i Oslo. Dette arrangementet har jeg ikke hørt noe mer om  fra NBK.   FHI har jo gått ut og sagt at: Dersom du ikke har noe spesielt du må gjøre i Oslo,  oppfordres du  å holde deg hjemme.

NB. Jeg er i valgkomiteen for mitt lokallag i Hole. Jeg har allerede blitt påminnet om dette fra leder i lokallaget mitt. Dere lokallagsleder kan jo også minne deres komitevalgte på dette. Vi får håpe at medlemmer stiller seg solidarisk og vil gjøre en innsats for lokallaget sitt.

Ønsker dere alle en fin sensommer og høst.

Litt påminnelse i disse koronatider.

Følg de viktige corona-regler. Vask hender. Hold avstand og vær nøye med 1 meters regelen. ( fra nesetipp til nesetipp) Unngå nærkontakt.

 

Vennlig hilsen

Fylkesleder Sølvi Jødal

Referat fra konstituerende styremøte

Bygdekvinneuka

Bli medlem