Nydelig dekket bord
Leder Ranveig Solumshengslet ønket velkommen med dikt.
Samlet til meningsutveksling
Ranveig i samtale med Marit fra NBK
Ranveig takker for seg og ønsker lykke til med den videre driften
Avtroppende styremedlemmer har fått blomst.
Og den nye styregruppen overtar
Alle er jublende fornøyde med resultatet

Søndre Modum bygdekvinnelag

Ekstraordinært årsmøte i Søndre Modum bygdekvinnelag 12.06.19

Sammen med 13 medlemmer i Søndre Modum bygdekvinnelag møtte Aud Teigen Gjerde og Eva Daler fra BBK og Marit G. Tymczek fra NBK på møtet 12.06. Møtet ble ledet av Ranvig Solumshengslet.

Ranvieg hadde en gjennomgang av de mange ulike aktivitetene laget har hatt. Det har vært stor og mangfoldig virksomhet i laget med kurs, innsamlinger, førskoleopplegg, foredrag, Bygda i bevelgelse turer, Kvinner ut, teaterturer og mye, mye mer i de 80 årene laget har bestått. Så viste hun en bildesekvens fra forskjellige aktiviteter, Laget har i dag 23 medlemmer. På årsmøtet i oktober 2018 hadde det ikke vært mulig å få et funksjonsdyktig styre, Det ble da bestemt at det gamle styret skulle sitte fram til dette ekstraordinære årsmøtet, hvor mulig nedleggelse av laget var på agendaen.

Det ble meningsutveksling om lagets fremtid. Det kom tydelig fram at medlemmene ønsket å drive laget videre, men kanskjer på et noe redusert aktivitetsnivå. Valgkomiteen hadde lagt fram et forslag med to alternatier:

1. Laget nedlegges

2. Det velges en styregruppe på 4-5 personer som tar hånd om videre drift.

Det ekstraordinære årsmøtet gikk enstemming inn for alternativ 2, slik det var satt opp av valgkomiteen. Gruppen som ble valgt konstituerer seg selv. Årsmøtet takket de som nå stilte opp for laget, og ikke minst de som gikk ut av styret etter en flott innsats. Det ble overrakt blomster.

Og så var det deilig bevertning med nydelige snitter og kaker.

(Eva Daler)

Bli medlem