Liv Borghild Hildre

JA TIL NORSK MAT

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag  deltar for første gang på Dyregoddagene. 

 Møre og Romsdal Bygdekvinnelag er opptatt av matradisjoner. For at vi skal opprettholde den gode kvaliteten så trenger vi gode råvarer. 

 

Vi har i år stand på Dyregoddagene. Velkommen innom til en hyggelig prat. Vi selger også kokeboken vår! 

Vi har også smaksprøve av epler fra Valldal!

 

Bønder og jordvern – to sider av samme sak

 

Jordvern handler om å sikre en livsviktig ressurs for kommende generasjoner. Men det handler også om bønder. Er det ikke bønder til å drive jorda, vil skogen ta den tilbake. 

Jordvern – er det så viktig?

Svært mange land kan produsere maten vår mye billigere enn vi kan i Norge. Men er «billig» nødvendigvis bra når det kommer til matproduksjon? Globalt er en tredjedel av matjorda betydelig forringa. Denne jorda brukes ikke - den forbrukes, i ei tid hvor verden trenger det motsatte. Forbruk av en ikke fornybar ressurs er kortsiktig, selv om det gir billig mat.

 

Bygdekvinnelag over hele landet er engasjert i norsk matproduksjon. I gode, norske råvarer, bærekraftig landbruk og miljø. I 2019 har Norges Bygdekvinnelag fokus på kornslaget bygg, og det jobbes både sentralt og lokalt med å fremme det norske bygget som råvare, presse på for økt produksjon, og informere forbrukerne om fordelene ved bygg.

 

Mat handler om mer enn bare mat. Det handler også om tradisjoner, lokalmiljø, samhold, trivsel, kultur, distriktsnæringer og folkehelse. Grunnlaget for alt dette ligger i den dyrka jorda. FN er klar i sin tale: «Alle land må ta i bruk alle tilgjengelige ressurser til matproduksjon, samt tilpasse produksjonen til lokale forhold.» Så ja, jordvern er viktig. 

 

Når bonden blir borte 

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag ser med stor uro på det som skjer med landbruket rundt om i fylket. Det blir stadig færre bønder, og de bøndene som er igjen har ikke kapasitet til å drive videre all den dyrkamarka som blir ledig. Resultatet blir at krattskogen eter seg innover verdifull matjord.

 

Siden år 2000 har om lag 12% av dyrkamarka i vårt fylke gått ut av drift. Over 70 000 dekar. Det tilsvarer alt jordbruksarealet i de tre store landbrukskommunene Ørsta, Vestnes og Sunndal. Matproduksjonen og råvarer fra disse tre kommunene har ei årlig salgsomsetning på om lag 300 millioner kr. Det er stor lokal verdiskaping knyttet til bruk av jord som er tapt. Møre og Romsdal Bygdekvinnelag vil ha bønder og et aktivt landbruk over hele fylket. Bare på den måten kan vi ta vare på matjorda for kommende generasjoner. De vil garantert ha bruk for den.

 

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

 

Bli medlem