Nytt om Samrådingsmøtet.

 

SAMRÅDINGSMØTE med inspirasjon13.-15.september 2019 
 
Fredag middag på LÅVEN  kl. 19.00 kr. 290,-  medlemmar kr. 200,-

Laurdag Festmiddag Fjordhotellet  kl. 19.00 kr. 545,- medlemmar kr. 350,-

 Påmelding innan 6. september til Nelly tlf. 48195037 epost: n.ytterli@mimer.no 
 
Veldig kjekt om mange vert med  Sponsing samrådingsmøte er fastsett til kr. 285,-pr. medlem om du deltek begge kveldane.  
 
I samband med denne helga skal det vere utlodning. Alle medlemmar blir bedt om å levere inn gevinst, verdi ca.kr 200,-. Desse leverast Bjørg på frivilligsentralen eller meld frå kva du vil gje, tlf. 47016632, og ta med på LÅVEN fredagskvelden. Inntekta går til å dekke utgifter denne helga. 
 
Laurdag kl. 11.30 er det oppstart av program i kultursalen på Martin Linge-huset, våre medlemmar møter kl. 11.00.  Alle medlemmar er hjartleg velkome.   
 
Helsing frå styret   
 
 

Bli medlem