Hugs å vatne !
Hugs å vatne !

Vatningsliste for Sansehagen.

 

VAKTLISTE  sommar  2019

Vatning og stell av blomar Valldal sjukeheim 
        

-    Ansvarleg (bytt med kvarandre ved behov) 
 
 - Dagtilbodet vatnar torsdagar tom veke 26 og frå veke 34 
 
Veke  27    Elinor Ruset  

Veke  28    Mette Marie Døving  

Veke  29    Bodil Waldal    

Veke 30    Nina Grøndahl    

Veke 31    Judith Krogh  

Veke 32    Brita Melchior

Veke 33    Bodil Waldal    

Veke 34    Inghild Lingaas            

Veke 35    Elinor Ruset

Veke 36     Mette Marie Døving     

Bli medlem