Kontaktinformasjon til Nord Trøndelag Bygdekvinnelag

Leder Elin Bjørnstad elin.a.bjornstad@gmail.com 90505621
Nestleder og nettansvarlig Anne Irene Myhr anne.irene.myhr@ntebb.no 48168279
Styremedlem Lene Leira LeneLeira@gmail.com 41575212
Styremedlem Monika Sæther bontausa@hotmail.com 74146105
Styremedlem Eva Dybwad Alstad evadybwadalstad@gmail.com 48042877

 

Bli medlem