Nominasjon til årets positivpris!

Oppland Bygdekvinnelags positivpris 2021

 

Positivprisen er ein diplom.

Positivprisen deles ut til medlemmar i Bygdekvinnelaget.

Den deles ut til medlemmar som har gjort mykje for Bygdekvinnelaget, anten dei har hatt tillitsverv eller ikkje.

Prisen deles ut til dei som alltid er positive til arbeidet i Bygdekvinnelaget

-dei som alltid seier ja, og tek ansvar.

Statuttane vart revidert på styremøte 10.02.14 og prisen kan deles ut til både enkeltmedlemmar og lokallag.

Pristen deles ut kvart år på fylkeslaget sitt årsmøte!

Forslag på kandidatar sendes til Jorunn på Bondelagskontoret innan 1.2.22

Jorunn.lovdal@bondelaget.no

Bli medlem