Lokallagsleiarane i Rogaland Bygdekvinnelag

Kontaktinformasjon til lokallaga finn du her

Ved å klikke på lokallagsnavnet kommer du til lokallagets hjemmesider. En stjerne (*) bak navnet indikerer at laget benytter disse aktivt. 

Bjerkreim Bygdekvinnelag
Leder: Sigfrid Vassbø Vaule
Mob: 414 50 782
E-post: sigfridvassbo@hotmail.com

Bore Bygdekvinnelag
Leder: Aud Hodne
E-post: auhod@online.no
Mob: 45 23 41 95

Erfjord Bygdekvinnelag
Leder: Tone Berge Aas
Tlf. 94891512
E-post: tone.berge@hotmail.com

Fister Bondekvinnelag
Leder: Grete Meltveit
Mob: 416 28 229
E-post: kugrete@hotmail.com

Fjellbygda Bygdekvinnelag
Leder: Bjørg Seldal 
Mob: 936 04 069
E-post: b.seldal@online.no

Gjesdal Bygdekvinnelag
Leder: Margunn Nedrebø
Mob: 977 54 664
E-post: perne@hesbynett.no

Helleland Bygdekvinnelag
Leder: Anita Levang Byberg
Mob: 926 31 424
E-post: anitaleby@hotmail.com

Heskestad Bygdekvinnelag
Leder: Eli Kvinen Vestbøstad
Tlf. 93459325
E-posteli.kvinen@gmail.com

Hjelmeland Bygdekvinnelag
Leder: Liv Inger Mæland
E-post: livingermaeland@gmail.com

Imsland Bygdekvinnelag
Leder: Anita Øvergård
Mob: 971 18 177
E-post: anitaovregard@hotmail.com

Klepp Bygdekvinnelag
Leder: Åslaug Årsland Grude
E-postaaslauggrude@gmail.com
Mobil: 99473221

Lund Bygdekvinnelag
Leder: Toril June Litsheim
Mob: 930 85 702
E-post: plit@lyse.net

Nedstrand Bygdekvinnelag
Leder: Torbjørg Topnes
Mob: 916 90 520
E-post: ttopnes@gmail.com

Nærbø Bygdekvinnelag
Leder: Aud Ellen Risa
Mob: 932 85 000
E-post: aeri@live.no

Orre Bygdekvinnelag
Leder: Berit Orre
Tlf. 93217255
E-post: skaartangen@hotmail.com

Randaberg Bygdekvinnelag
Leder
: Tone Ravnås
Mob: 906 57 985
E-posttra@jaermuseet.no

Ropeidhalvøya Bygdekvinnelag
Leder: Mette Vatland
E-post: mette.vatland@rynett.no
Mobil: 92851056

Sand Bygdekvinnelag
Leder: Janneke Wijgergangs
Mobil: 91112973
E-post: wijgerga@online.no

Sandnes Bygdekvinnelag *
Leder: Aud Alstveit 
E-post: aud.alstveit@samko.no

Sirdal Bygdekvinnelag *
Leder: Solveig Marie Ådneram
Mob: 920 18 023
E-post: solveig.adneram@gmail.com

Sjernarøy Bygdekvinnelag
Leder: Liv Eldbjørg Norheim
Tlf: 51 71 03 73
E-post (kasserer): oddrun.hidle@gmail.com

Skjold Bygdekvinnelag
Leder: Inga Lill Håkull
Mob: 971 39 466
E-post: inga.lill.haakull@vindafjord.kommune.no

Skåre Bygdekvinnelag
Leder: Laila Engenes
Tlf: 52 71 83 81

Sola Bygdekvinnelag
Leder: Møyfrid Rott
Tlf: 41219250
E-post: moyfrid.roth@gmail.com

Suldal Bygdekvinnelag
Leder: Hilde Bergjord
Mob: 482 69 427
E-post: hilde.bergjord@gmail.com

Time Bygdekvinnelag
Leder: Ingrid Haugstad Håland
Mob: 930 16 929
E-post: ioddm-ha@online.no

Tysvær Bygdekvinnelag
Leder: Oddveig Helen Rasmussen
Mob: 954 66 449
E-post: oddveig72@hotmail.com

Varhaug Bygdekvinnelag
Leder: Oddbjørg Skrettingland
Mob: 991 04 254
E-post: skreodd@icloud.com

Vats Bygdekvinnelag
Leder: Elisabeth Nesheim
Mob: 924 61 223
E-post: post@nesheimtunet.no

 

 

 

Bli medlem