Mars 2001. Hanna-Marie Hillestad blir æresmedlem i Hillestad bondekvinnelag. Leder dengang, Berit Tronrud, til høyre.
Mars 2001. Hanna-Marie Hillestad blir æresmedlem i Hillestad bondekvinnelag. Leder dengang, Berit Tronrud, til høyre. Foto: Hillestad bondekvinnelag

Minneord over Hillestad bygdekvinnelags æresmedlem Hanna-Marie Hillestad.

Vår leder, Anne Berit Finden, har skrevet minneordene over Hanna-Marie Hillestad som døde 6.oktober 2018.

Bli medlem