Konferanse: Levende tradisjon! Immateriell kultur i frivilligheten

Tidspunkt: 
Fredag, 18. oktober 2019 - 8:30
Sted: 
Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

18.

okt

Norges Bygdekvinnelag, Norges Husflidslag og Forbundet KYSTEN inviterer til konferansen Levende tradisjon! Immateriell kultur i frivilligheten.

Norges Bygdekvinnelag, Norges Husflidslag og Forbundet KYSTEN er alle akkreditert av UNESCO som rådgivende organisasjoner for sitt arbeid med den immaterielle kulturarven.

På Sentralen 18. oktober skal kloke hoder møtes, utveksle erfaringer og vise fram det gode arbeidet frivillige lag og foreninger gjør for å ta vare på levende tradisjoner. Det blir innlegg fra både bygdekvinnelag, husflidslag og kystlag, og fra aktører i museumssektoren, forvaltninga og i andre frivillige lag og foreninger. Vi løfter opp eksempler på arbeid med levende tradisjoner i ulike lokalmiljøer og inviterer til ny kunnskap og god dialog.

Matkultur, kystkultur og husflid er immateriell kulturarv. Ildsjeler i de frivillige organisasjonene forvalter, ivaretar og formidler levende tradisjoner, og sørger for at den levende kulturarven overføres – fra en entusiast til en annen. Hvordan jobber frivilligheten med immateriell kultur – og hva har det å si at det er nettopp frivillige lag og foreninger som tar seg av mye av arbeidet med å dokumentere, ivareta og overføre levende tradisjoner?


Konferanseprogram:

8.00-9.00 Registrering, morgenkaffe, mingling og litt å spise

 

Bolk 1 – Grunnlag

9.00-9.15 Åpning og velkommen ved styrelederne: Ellen Krageberg i Norges Bygdekvinnelag, Barbro Storlien i Norges Husflidslag og Asgeir Svendsen i Forbundet KYSTEN

9.15-9.30 Hildegunn Bjørgen, Norges Kulturråd – UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv og Kulturrådets rolle

Kulturrådet er delegert ansvaret for arbeidet med UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv i Norge. Hva betyr egentlig konvensjonen og hvordan jobber egentlig Kulturrådet?  

9.30-10.15 Johanna Björkholm, KulturÖsterbotten – Immateriell kultur som forskningsfelt og ressurs i samtida.

KulturÖsterbotten er et interkommunalt samarbeid om kultur og kreativ virksomhet i 14 kommuner i Österbotten i Finland. KulturÖsterbotten driver prosjektet Kulör – kulturarv som levande österbottnisk resurs, som handler om bevisstgjøring av immateriell kulturarv som ressurs i samtiden. Johanna Björkholm er folklorist og prosjektleder for Kulör og kommer for å fortelle om forskning på immateriell kulturarv og eksempler fra arbeid i frivillige kulturorganisasjoner i Österbotten

 

10.15-10.30 KAFFE

 

Bolk 2 – Innlegg fra felt – hvordan jobber frivillige lag og foreninger med immateriell kultur?

10.30-10.50 Monika Frisvold Vågan, Møre og Romsdal Bygdekvinnelag – Om formidling av mattradisjoner i bygdekvinnelaga i Møre og Romsdal.

Hva kjennetegner mattradisjonene i Møre og Romsdal, og hva gjør bygdekvinnelagene for å videreformidle levende mattradisjon? Fylkesleder i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag, Monika Frisvold Vågan kommer for å fortelle om matglede på tvers av generasjoner, formidlingsarbeid og levende minner.

10.50-11.10 Ingrid Sommerseth, Arctandria Tromsø Kystlag – Tradisjonskunnskap og formidling i Arctandria

Arctandria kystlag har gjennom sitt lange virke holdt gamle byggetradisjoner, råseilkunnskap, smedkunnskap og mattradisjoner i hevd og vi definerer dette som tradisjonskunnskap. Arkeolog og leder i Arctandria Ingrid Sommerseth kommer for å fortelle om formidlinga av kunnskap og praksis med lange historiske og kulturelle tradisjoner langs kysten i Nord-Norge.

11.10-11.30 Sølvi Westvang, Norges Husflidslag – Holdbart!

Å ta vare på det vi har i stedet for å kjøpe nytt er noe av det mest effektive vi kan gjøre for å redusere klimaavtrykket vårt. Men hva gjør du når det går hull i favorittbuksa eller skaftet på ostehøvelen sprekker, og kunnskapen om lapping og spikking stoppa hos besteforeldrene dine? Du går til frivilligheten, såklart! Gjennom Fikselaug lærer Norges Husflidslag små og store å reparere og vedlikeholde tingene sine selv i stedet for å kjøpe nytt. Sølvi Westvang er prosjektleder for Norges Husflidslags fireårige satsing, Holdbart 

 

11.30-11.50 KAFFE

 

11.50-12.10 Ellen Marie Nordbø, Anne Johanne Berge og Rashida Mannan Haji, Nissedal Bygdekvinnelag – Matkultur som inkluderingsarena

Inkludering går kjøkkenveien! Hvordan gjøre mattradisjoner inkluderende?

12.10-12.30 Agnete Sivertsen, Hardanger folkemuseum – Skautfellingsprosjektet – møtet mellom frivillighet og museum.

Hva er skautfelling, og hvordan har denne drakttradisjonen vært forvaltet i Hardanger fram til nå? Hardanger folkemuseum, Folgefonn Husflidslag og Ringøy og Bu Bygdekvinnelag starta i 2015 et samarbeidsprosjekt for å bevare og videreføre kunnskapen om felling av skaut til Hardangerbunaden. Styrer ved Hardanger folkemuseum, Agnete Sivertsen, forteller om skautfellingstradisjonen i Hardanger og om hvordan museet og de frivillige organisasjonene har jobba sammen med bevaring og videreføring.

12.30-12.50 Ilker Dursum og Zinnia Gjengestø, Akerselva Trebåtforening – Levende båtkultur midt i byen

Akerselva Trebåtforening jobber for å gjenskape en levende trebåtkultur i Akerselva og vise fram gamle trebåter på det stedet de en gang hørte hjemme. Ilker Dursun og Zinnia Gjengestø er to av ildsjelene i Akerselva Trebåtforening, og kommer for å fortelle trebåtforeninga og om levende båtkulturarv ved Vaterland Bro.

12.50-13.00 Spørsmål til innlederne

 

13.00-13.45. LUNSJ

 

BOLK 3 – Rammevilkår for det frivillige kulturvernet

13.45-14.00 Toril Skjetne, Kulturvernforbundet – Om rammevilkår i det frivillige kulturvernet

14.00-14.15 Grunde Almeland, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité (V)

14.15-14.30 Kari Henriksen, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité (AP)

14.30-14.45 André Støylen, Sparebankstiftelsen DNB - Om stiftelsens satsing på immateriell kultur

14.45-15.00 Spørsmål til innlederne i denne bolken

15.00-15.15 Avslutning


Praktisk informasjon: 

Hvor? Forstanderskapssalen på Kulturhuset Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Når? Fredag 18. oktober kl 09.30-15.30

Påmelding: OBS: Konferansen er gratis og åpen for alle, men krever påmelding. Påmeldingsfrist er 3.10.! Meld deg på her!

Arrangører: Norges Bygdekvinnelag, Norges Husflidslag og Forbundet Kysten

Spørsmål: Kontakt prosjektleder i Norges Bygdekvinnelag, tlf. 918 00 215 eller på e-post ingrid.lamark@bygdekvinnelaget.no

Bli medlem