Turid Myklebost, leder og sekretær
Turid Myklebost, leder og sekretær
Torgunn Hamre Berger, kasserer
Torgunn Hamre Berger, kasserer
Marianne Liberg,  styremedlem
Marianne Liberg, styremedlem
Britt Larsen, styremedlem
Britt Larsen, styremedlem
Marit Kværner,  varamedlem
Marit Kværner, varamedlem

Styret 2017-2018

Hele styret ble gjenvalgt på årsmøtet 18. oktober 2017!
Bli medlem