Lagets mest trofaste på plass!
Lagets mest trofaste på plass!
Seinsommermøte på Rambekk
Seinsommermøte på Rambekk
Engasjerte bygdekvinner
Engasjerte bygdekvinner
Koselig møte på Rambekk
Koselig møte på Rambekk

Seinsommermøte hos Karin på Rambekk.

Vardal bygdekvinnelag var samlet til sommerfest den 23. august. Vi møttes hos Karin Markestad på Rambekk gård. Det var sommerlig og vakkert pyntet overalt, og møtet ble holdt i Staurhuset.

Vår leder Anna Opheim ønsket velkommen, det føltes veldig fint å være samlet igjen. Vi startet møtet med å synge «Mellom bakkar og berg».

 

I kveld hadde vi besøk av to damer som presenterte sitt arbeide..

Karin Swane fra Besøkstjenesten i Røde kors, fortalte om denne virksomheten. De har kontor i Heimdalsgate. En besøksvenn/ vert må være over 18 år og må ha vilje og evne til å møte brukerne. Arbeidet er frivillig, f.eks. gå turer, besøke arrangementer, kafebesøk og samtaler. Tjenesten medfører ikke hus og hagearbeid. Man avtaler å møtes til faste tider. Besøksvennen må delta på kurs. Et nettbasert, introduksjonskurs, et besøk i Heimalsgate med informasjon bl.a. om taushetsplikten. Førstehjelpskurs og psykososialt kurs må  også gjennomføres. Nå finnes ca. 13 besøksvenner, unge og eldre. De har egen facebook gruppe.

Anne Sveen informerte om sitt arbeid i VilMer. Dette er en digital plattform med mulighet for kommunale abonnement. En velferdsteknologi i privat regi.De presenterer løsninger mot aldershjem/ institusjoner basert på stortingsmelding « Leve hele livet». De ansatte gis ideer og planer for gjennomføring. Det legges vekt på personsentrert omsorg, livshistorie er viktig for å skape gode øyeblikk hos bruker. Da kan man skape gode øyeblikk, ro og trivsel.

Alle lag og foreninger kan bidra på frivillig basis.

VilMer har 21 ansatte i hele landet, i vårt distrikt er det Anne Sveen som leder dette arbeidet.

 Stor takk til dere to som presenterte arbeidet deres for oss.

Avslutningsvis var det endel informasjon fra leder om emner som står i fokus hos Oppland bygdekvinnelag, bl. a. matmerking, skolemat, jordvern, kantslått, ikke moms på frivillighet og høyhastighets bånd til distriktene m.m. Leder minnet om inspirasjonsseminaret 5-7. november. Hun oppfordret til medlemsverving. Som vanlig var det åresalg med mange gevinster. Vi hyllet et medlem som var 80 år denne dagen med bursdagssang. Det møtte 33 medlemmer og 2 gjester. Blomhaug og Vindingstad krets hadde ansvar for møtet og nydelig bevertning. Det var hyggelig å gå ut i kveldsmørket med tente lys og lykter overalt. Stor takk til Karin fra oss alle

Ref. Kari N.

Bli medlem