Styret

Leder:                    Guri Gjølstad Røhnebæk

Nestleder:              Else Jahnsrud

Sekretær:               Åse Nygaard

Kasserer:                Kari Bråten

Styremedlem:          Anne Marie Smestad

 

Varamedlemmer:   Elisabeth Trøhaugen

                                  Anne Breen  

                          

 

 

 

Bli medlem