Styret i Hillestad bygdekvinnelag 2021

Leder: Marianne Løchen, Odderudveien 6, Hillestad, 3089 Holmestrand. E-post: hillestadbygdekvinnelag@gmail.com  Mobil: 934 22 865

Nestleder: May Synnøve Næs Engen, Solberggrenda 4, 3089 Holmestrand. E-post: maysyn@online.no Mobil: 92641830

Sekretær: Åse Kristine Guthus, Odderudveien 6, Hillestad, 308 Holmestrand. E-post: sekretaer20hbk@gmail.com Mobil: 90608051

Kasserer: Inger-Johanne Gran. Odderudveien 38, Hillestad, 3089 Holmestrand. E-post: kassererhbk20@gmail.com Mobil: 97567590

Studieleder og Eldreminister: Torunn Bjørge Solberg, Odderudveien 52, Hillestad, 3089 Holmestrand. E-post: torunn_solberg@yahoo.no Mobil: 41310046

Styremedlem 1: Anne Kristiansen, Islandveien 20, Hillestad, 3089 Holmestrand. E-post: kristiansen_ anne@yahoo.no Mobil: 95227768

Styremedlem 2: Marit Foss Hegle, Langeliveien 42, Hillestad, 3089 Holmestrand. E-post: marit@sverrefoss.no Mobil: 92888135

01.

nov

Hillestad Bygdekvinnelag

06.

nov

Hillestad Bygdekvinnelag
Bli medlem