Møte om psykisk helse

Tidspunkt: 
Torsdag, 14. november 2019 - 18:00
Sted: 
Lesja Kulturhus

14.

nov

Samarbeid mellom Lesja og Lesjaskog bygdekvinnelag, Lesja og Dovre Bondelag og Lesja kommune. Tema psykisk helse; einsemd og forebygging av sjølmord. Det blir interessante foredrag, musikalske innslag og matservering. Gratis inngang. 

Foredrag ved Henrik Kjeldsen

Informasjon frå helseteneste, lag og foreiningar

Musikalsk innslag ved Lesja barnekor

Servering av suppe og rundstykker

Kaffe og diskusjon rundt borda

Arr: Bygdekvinnelaga og Bondelaga i Lesja og Dovre, Bygdeungdumslaget og Sau og geit

Arrangementet er støtta av Lesja kyrkjelege råd

Bli medlem