Temamøte på Aaraastunet 25.01

Tidspunkt: 
Tirsdag, 25. januar 2022 - 19:00
Sted: 
Årosveien 307, 1480 Slattum

25.

Jan

Velkommen til det første temamøte for 2022! To temaer står på agendaen; dagtilbudet til mennesker med demens på Aaraastunet presenteres av Margerethe Henden Aaraas som er leder der. Deretter presenteres årsplanen, som legges frem av styret.

 

Gratis inngang og bevertning! Grunnet smittvernstiltak ønskes påmelding til aaraastunet@gmail.com

Bli medlem