Kvinner ut!

Tidspunkt: 
Torsdag, 14. juni 2018 - 17:30
Sted: 
Langs Dokka elva, fra Dokka Camping til "Sundbys Plass"

14.

jun

Rusletur i nærområdet, bli med!

«KvinnerUT» PROSJEKT  i BYGDEKVINNELAGET

Gjennom prosjektet «Kvinner UT» vil bygdekvinnelaget bidra til en bedre inkludering av minoritetskvinner og innflyttere i bygdesamfunnet gjennom felles aktiviteter. Målet med prosjektet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinners sin deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket. Hovedinnsatsen handler om «å få kvinner ut» og skape samhold gjennom felles aktiviteter i nærmiljøet.

Nordre Land Bygdekvinnelag har søkt og fått prosjektmidler ,og inviterer til turer, for minoritetskvinner og  innflyttere i bygda til fire ulike aktiviteter :

To aktiviteter skal være en introduksjon til naturen gjennom friluftsliv med tema som sanking og mulighetene allemannsretten åpner for.To aktiviteter skulle lokallaget planlegge og gjennomføre sammen med minoritetskvinner: Vi har laget til to turer nå, og vil planlegge flere turer sammen senere.

              DE FIRE AKTIVITETENE:

14. JUNI:

KL.17.30

Rusletur tur langs elva Dokka fra Dokka camping på stien opparbeidet til N.H. Sundbys plass

1.

Rusletur langs elva Dokka ved Dokka camping på stien til Nils Herman Sundbys plass:

*Rusle langs elva, se på vekster jfr "NBK Ville vekster", grille /lage suppe, spise og snakke sammen innom allemannsretten, innhøsting i naturen og friluftsliv.

*Utdeling av brosjyrer jfr Ville vekster og om laget.

*Samarbeide med Dokka Camping, Røde Kors og Læringssenteret, N.Land kommune .Info der ,på hjemmesider i laget og FB .

Ingen deltakeravgift. Laget holder det som trengs.

 

28.06.2018:

Kl.17.30

Fisketur i elva langs Folkestien fra Renseanlegget til fiskerampa eller for de med gå vansker, reise rett til fiskerampa ved Aurlund

2.

*Fisketur med mulighet for å fiske, gå langs stien og lage bålmat med basis i fisk.

*Samtale om fisket i Dokka/Etna jfr arter og historikk, allemannsretten og Ville vekster. Lage fiskesuppe, servere kaffe, kaker og ha en trivelig aften nær elva.

*Samarbeid med N.Land Jeger og fiskeforening, jfr fiske og utstyr .

Utdeling av premie til de som får fisk, største og minste fisk, og trekning blant alle for deltakelse.

Ingen deltakeravgift. Laget holder det som trengs.

30.08.2018

Kl.17.30

Hagevandring med urteinfo på Thomlevold Gård hos Kirstis Cafe med servering.

3.

*Hagevandring på Thomlevold , Nordsinni , Kirstis's   SommerCafe'

Frammøte på Thomlevold, med omvisning og orientering fra Kirsti Thomlevold om garden ,cafedrift på sommeren  og urtehagen. Mulighet for kjøp av varer fra lokale produsenter innen mat og husflid.

*Dele ut informasjon om urter og bruk i matlaging, samt om  Ville vekster. Natursti kan gås ,premie for deltakelse.

*Servering av urtebrød og suppe, samtale og  ha en hyggelig kveld på historisk plass.

Ingen deltakeravgift.Laget holder det som trengs.Samkjøring kan fås til.

Torsdag 13.09.2018

Kl.17.30

 

Bærtur  i Østsinni på Snauhaug eller Hombslinna

 

 

4.

*  BÆRTUR PÅ ØSTSINNI
*Frammøte på Dokka ,Essostasjonen, samkjøring til stedet for bærplukkingen.

*Plukke bær(tyttebær, blåbær, skinntryte og krekling), samtale og ha kaffepause med servering av rundstykker / brødskiver/ gammeldags kaffemat.

Laget har med litt ekstra å ha bær i.

*Samtale om tradisjoner for matauk fra skogen, muligheter for bruk av bær og annet fra skogen, allemannsretten og NBKs Ville vekster.

Deltakerne har med bærspann av ulikt slag selv.Samkjøring jfr inn i åsen , bomavgift som laget holder og avstand fra Dokka sentrum.

Annonsering på hjemmesiden til N. Land kommune, Kulturkalenderen og Læringssenteret, Nordre Land Bygdekvinnerlags hjemmeside, i Bygdeavisa Utsiktsposten og på Facebook ;

Ønske om PÅMELDING jfr mat/utstyr:                                                                             Anne I.Terningen    977 91197

Bli medlem