Årsplan for Nordre Land bygdekvinnelag

 

Januar 2019

Onsdag 16.01.2019

GRENDEKVINNEMØTE  Østsinni og  Nordsinni:

Åpent for alle!

Østsinni:Sted kommer

Nordsinni, hos Kirsti Juve

Årsplan og saker for laget, kurs i strikking av babysokker

Servering og hyggelig lag.

Grendekvinnene.

Medlemmene tar med seg fler.Inn i Kulturkalender/FB?

Januar

Søke Landsbydugnad

Jfr Landsbydugnad i laget, søke N.L.kommune

Leder

Februar

Mandag

18.02.2019

MATPAKKEDAG

 Dokka Barneskole smøre maten

Smøre matpakkene på skolekjøkkenet aften jfr liste.

Styret / grende-kvinnene, NBU

N. L. Bondelag

Tirsdag

19.02.2019

MATPAKKEDAG

Dele ut matpakker.

Matpakkedag på Dokka Barneskole for 6. trinn

Kl.10.00 -11.00 og utover

Styret / grende-kvinnene, N. L. Bondelag.NBU

Mars

Sist i mars

Søke om kulturmidler

Få inn midler til drift

Leder/kasserer

April

Lørdag

06.04.2019

DUGURDSKAFFE  Landmo Kl.11.00-12.30

Kaker, underholdning og gevinster ordnes.

Østsinni, men alle hjelper til

Mai

Juni

Sist i juni:

SOMMERTUR: Åpent for alle:Tur til Baggerudssætra:

Samkjøring.

Omvisning ysteri

Kurs i matlaging.

Omvisning på Baggeruds-sætras ysteri og sæterdrift. Kurs i tradisjonsmat jfr NBK: Melke-kakelaging ved Laila Merkesdal.

Servering og utlodning.

Ansvar styret:

Inn i Kulturkalender /FB. Medlemmene ber med seg interesserte.

Juli, juli etter forespørsel

LANDS MUSEUM opp-legg.  Vise strikking/ hekling, matlaging, sanger,leker mv. ol.

Dagsopplegg med  aktiviteter og pr.for laget.De som ønsker av medlemmene å bidra,etter info fra styret.

Leder kontakter museet i nov/des. Legges ut på hjemmesiden.

August

Torsdag 22.08.2019

ÅPENT MØTE  om REDESIGN på Thomlevold Gård hos Kirstis Cafe med servering.

Åpent møte med tema re-design og praktisk visning med kursholdere.

Omvisning og orientering fra Kirsti Thomlevold om garden, cafedrift, urtehage/bruk av gamle ting i opplegget.

Servering av suppe, brød, kaffe og kaker.

Mulighet for kjøp av  lokale varer innen mat og husflid.

Utlodning.

Styret ansvar.Inn i Kulturkalender,FB og medlemsinfo.

Gevinster ved leder.

Lokale bidrag ved Å.Rønningen, T.Barlund,

M. Venås? Leder spør om deltakelse.

September

Torsdag 12.09.2019

BÆRTUR på Østsinni  ved Midtvatnet: *Frammøte på Dokka , Essostasjonen, samkjøring til stedet for bærplukkingen.

Plukke bær(tyttebær, blå-bær, skinntryte og krekling), samtale og ha kaffepause med rundstykker /brødskiver/ gammeldags kaffemat.

Laget har med litt å ha bær i.

Styret ansvar. Deltakerne har med bærspann av ulikt slag selv.

Samkjøring jfr inn i åsen .

Helga 14.09.og 15.09.19

BYGDEDAGER

Jfr tradisjonelle bygdedager

SE BAK jfr samarbeid med andre.

Oktober

Tirsdag

15.10.2019

VERDENS MATVAREDAG

Aksjon sentralt NBK, fokus på mattilgang og sunn mat.

Matkurs?

Leder/alle som kan, dagtid.

Torsdag 17.10.2019

ÅRSMØTE klokken 19.00

Dagavdelingen Landmo

Årsmøte med årsmøtesaker. God bevertning og samtale.

Østsinni krets/ styret

November

Torsdag   

DATO kommer

Juletradisjonsmøte på Dokka Videregående Skole eller Dokka barneskole

Kurs i småkakebaking for alle:  Kromkaker med byggmjøl, havre/ kokos-makroner  , peppernøtter

Styret

Desember

Dato kommer

Julemarked,Dokka

Samarbeid NBK lag og faglag

Positivt i 2018, prøver igjen.

Dato kommer

Juletrefest Internasjonal Kvinnegruppe

Nytt arrangement i 2018,ta med kake /delta og rydde opp

Postitvt i 2018, prøver igjen.

Fredag

20.12. 2019

Siste fredag før julaften

Kjøpe blomstergruppe til Landmo.

Kasserer kjøper.

SAMARBEID HELE ÅRET:

SAMARBEID MED ANDRE LOKALLAG, OPPLAND BYGDEKVINNELAG / NORGES BYGDEKVINNELAG

November 2018

Regionmøte

NBK -saker, OBK saker , innspill lokallag.

Leder/den som kan reise

Desember 2018 /desember 2019

Julemarked på Dokka

Pr.for lagene,salg/ matsmak jfr satsing, samarbeid med Torpa.

Leder/andre som kan delta

Mars

Lørdag  23.03 og søndag 24.03.2019

Årsmøte OBK, Gomobu, Valdres

Årsmøtesaker, tema og samarbeid.

 

Leder/nestleder valgt

SAMARBEID MED NORDRE LAND KOMMUNE OG  FAGLAG I KOMMUNEN

Dato kommer 2018/ 2019

SMILMØTE:Spesielle Miljøtiltak I Land-bruket møter , to i året. Kontaktutvalget i landbruket, N.L k og Bygde- kvinnelagene

Høstmøte   og vår-møte  jfr plan

Leder eller den som kan møte

Mandag 29.10.2018

 

ÅRSMØTE  i Nordre Land Bondelag

Informasjon og samarbeid jfr bygdedager , matpakkedag mv.

Kasserer

DATO kommer i 2019

LANDSBYDUGNAD

Lørdag kl 7.30 – kl. 9.30 (søppelplukking)

Kl.10.30 – kl.13.30 (stand i Storgata)

 Minimum 4 stk på plukking av søppel.

To på stand  i Storgata, pr .for laget og lett servering.

Styret ansvar medlemmene forespørres felles for  Nordsinni og Østsinni.

Lørdag 14.09. og søndag 15.09.2019

BYGDEDAGER med faglag, NLk og Bygde-kvinnelagene

Avholde bygdedager jfr opplegg fra før.

Delta på møter: Leder/nestleder.

Deretter flest mulig med.

                              

STYREMØTER I LAGET

 

Onsdag 24.10.2018

Styremøte Inger Lise Østdahl

Styremøtesaker,årsplan, NBK og lokalt. Jubileer mv. Kurs ordnes utover våren jfr NBK/ organisasjonsarbeid.

Styret /Inger Lise

Torsdag 07.02.2019

Styremøte hos Laila Merkesdal

Styremøtesaker,årsplan, NBK og lokalt. Kurs i org.arbeid NBK  til ferdig .Jubileer mv. Marianne K 50 år i feb.

Styret / Laila

Torsdag 21.03.2019

Styremøte hos Marianne Komperud

Styremøtesaker,årsplan, NBK og lokalt.Kurs. Bygdedager mv.

Styret / Marianne

Torsdag 11.04.2019

Styremøte hos Hild Volden

Styremøtesaker,årsplan, NBK og lokalt. Kurs. Bygdedager/sommertur mv.

Styret /Hild

Torsdag 22.08.2019

Styremøte på Thomlevold ,jfr åpent møte .

Styremøte etter åpent møte om redesign. Kurs?. Lagssaker, bygdedager mv.

Styret .

Torsdag 19.09.2019

Styremøte hos Inger Lise Østdahl

Lagssaker,bygdedager mv. Årsmøteforberedelser. Leder i valgkomiteen deltar.

Styret/Inger Lise

Torsdag 31.10.2019

Styremøte hos Marit Skiaker Lykseth

Styremøtesaker,årsplan, NBK og lokalt. Jubileer mv.

Styret/ Marit

Husk på at du som medlem av Nordre Land Bygdekvinnelag alltid er velkommen på styremøtene: Gi beskjed om du kommer, vi dekker på. Møtene begynner alltid  kl. 19.00. Velkommen!

HELE ÅRET FOR LAGET

Hele året

når det passer

BABYSOKKER
Gave til Helsestasjonen

Strikke/hekle baby sokker

Hvert medlem, gis til   helsesøster.

 BONDEPUB: *Invitasjon til bondepub kommer fra faglaga i kommunen, utover i året.

Meldes på hjemmeside, epost eller sms. Er på ulike steder på Dokka:

Alle er velkomne til en kveld med evtl.tema, prat og mat.                                        

                                                                                                                                    

TIPS OG INNSPILL meldes styret: maritskilyk@hotmail.com eller anne.terningen@online.no

BILDER FRA LAGSAKTIVITETER:

Ta gjerne bilder og del med oss, bruk hjemmesiden til både lokallaget, fylkeslaget og NBK

sentralt.       

 LAGETS HISTORIE:

 Laget ble stiftet 11.juni 1937 .Har noen bilder ,skriv eller annet interessant, ta kontakt! Vi skal prøve lage en samling fra lagets drift.

                                                                                                                        

Bli medlem