Årsmøte i Østre Udnes Bygdekvinnelag

Tidspunkt: 
Torsdag, 22. oktober 2020 - 19:00
Sted: 
Haga Samfundshus

22.

okt

Vi avholder årsmøte på Haga Samfundshus der der er lett "å holde meteren".

Årets viktigste møte, og det som legger mye av rammene for det neste året holdes på Haga Samfundshus torsdag 22. oktober. Det blir vanlige årsmøtesaker. Vi satser på at det blir mulig med enkel servering.

Medlemmer som har saker som ønskes behandlet, må sende det skriftlig til Ane Grøndahl innen 12. oktober.

Bli medlem