Styret 2018/2019

Styret RBK

Valgte representanter på årsmøte 2018:

Styremedlem :       Grete Weel Tofteberg - Ikke på valg

           «            :     Dorthe Wessel Johansen - Ny, valgt for 2 år

           «            :     Ragnhild Kirkerød - Ikke på valg

            «           :     Live Næss - Ikke på valg

            «           :     Hilde Holmen - Gjenvalgt for 2 år

Vara    :    Henriette Sofie Lyche Røed - 1 år                              

Vara    :    Solveig Spydevold                          Gjenvalgt for 1 år

Bli medlem