UTSETT på ubestemt tid: Basar

Tidspunkt: 
Fredag, 27. mars 2020 - 18:00
Sted: 
Sinnes skule

27.

Mar

Pga. smitterverntiltak for å avgrensa utbreiinga av koronaviruset, vert den planlagde basaren sett på vent. Ny dato vil koma når det er tid for det.

Klar for den årlege basaren til bygdekvinnelaget? I år er basaren eit samarbeid mellom bygdekvinnelaget og Sirdal sau og geit.

Det blir tre åresal med ti gevinstar på kvart, barnebord og vaksenbok med mange gevinstar, samt enkel servering.

Velkomen er du!

Bli medlem