Styret i SBKL 2022

Styret i Sirdal bygdekvinnelag for 2022:

Tone Østtveit Kvinen (leder)
Eva Marianne Tennfjord (nestleder)
Åsne Lilledrange Fjeldsaa (kasserer)
Frøydis Kvinen (sekretær)
Helga Hadland (styremedlem)
Siri Fidjeland (1. vara)
Eva Snarli (2. vara)

Siri Fidjeland var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Bli medlem