Gjenstander fra buret på Hegge - utlånt av Guri Hegge (foto: Eva Dybwad Alstad)
Gjenstander fra buret på Hegge - utlånt av Guri Hegge (foto: Eva Dybwad Alstad)

Minner fra bygda

Skatval bygdekvinnelag markerte kulturminnedagene ved Skatval bosenter med utstillinga «Minner fra bygda»; ei samling av gamle bruksgjenstander og tekstiler fra bygdekvinners liv her i bygda

Kulturminnedagene er en årlig internasjonal markering av kulturminner. Tema for årets kulturminnerdager var dialog.

På Skatval ble kulturminnedagene markert av Skatval bygdekvinnelag med utstillinga «Minner fra bygda» ved Skatval bosenter fra 4.-19. september. 

Rapport fra utstillinga - Utstillinga bestod av gjenstander, bilder, klær/tekstiler fra kvinners liv på Skatval opp igjennom tidene. Skatval bygdekvinnelag har utarbeidet en rapport der de har oppsummert hvilke gjenstander som var med i utstillinga, og historien om de ulike gjenstandene som ble vist fram. Du finner rapporten vedlagt nederst på denne siden. 

Kakefest ved åpninga av kuturminnedagene - Skatval bygdekvinnelag fikk innvilget kr 1000,- i støtte av Nord-Trøndelag bygdekvinnelag til gjennomføring av prosjektet. Av disse midlene arrangerte styret en fest for beboere og ansatte ved bosenteret under åpningen av utstillingen den 4. september. Det ble det kjøpt inn kake og drikke til festen. Heidi Valstad underholdt med pianospill. Det ble en trivelig kveld – vi håper utstillingen vekket gode minner og inspirerte til samtaler om livet i bygda.

Hva er et kutturminne? Et av kulturminnene som var med på utstillinga var dette vevde bildet av Skatval kirke.  Nedenfor her kan du lese historien om dette bildet, og hvorfor dette kulturminnet er aktuelt akkurat i år! 

 

Dette bildet av Skatval kirke henger på veggen i svært mange heimer på Skatval.(foto: Eva Dybwad Alstad).

 

Vevd i dobbeltvev - Bildet av Skatval kirke er vevd i dobbeltvev av Agnes Kvål, forteller eiern'; Aud Brekken i Skatval bygdekvinnelag. Du kan lese om dobbeltvev i faktaboksen nederst på denne sida.

Veving og vevkurs var også blant av de første aktivitetene som ble satt i gang etter etableringen av Skatval bygdekvinnelag i 1932. Det første vevkurset ble holdt i kirkestua på Skatval i 34. Kurset gikk over 8 uker og Åsta Skei fra Skogn var kursleder.

Aud Brekken forteller at de hadde kun ett ferdig teppe å se etter og ellers ikke noe mønster, noe som førte til stor frustrasjon og mange tårer fra kursdeltagerne. Likevel var kurset populært og bygdekvinnelaget måtte sette opp et ekstra 8- ukers kurs samme år.

På 70 og 80-tallet ble Meråkerveven, som også er en form for dobbeltvev, spesielt populær på Skatval, forteller daværende leder i laget, Kristine Alstad, og det ble arrangert mange vevkurs der Karen Fløan var kursleder.

 

Fra kuturminne til aktivitet - Skatval bygdekvinnnelag syntes det var litt artig å vise fram dette bildet akkurat i år i og med at Skatval kirke feirer 120 år i 2021.

I samarbeid med Skatval menighetsråd og Skatval historielag har bygdekvinnelaget markert kirkejubileet med å arrangerei en pilgrimrstur fra Auran til Steinvikholmen 26 september i år . Familier og spesielt mange ungdommer (konfirmanter) deltok. Skatval bygdekvinnelag hadde suppestasjon, og alle som deltok fikk smake på grønnsakssuppa som bygdekvinnelaget hadde laget for anledningen og serverte fra bålpanne på Alstad, midt mellom Auran og Steinvikholmen. 

 

 

Dobbeltvev

Dobbeltvev er en vevnad som består av to stofflag, et lyst og et mørkt. Resultatet av denne type vevnad blir at mønsteret kan ses som lyst på den ene siden, og mørkt på den andre. Mønsteret er bygd opp av geometriske former.

I Norge har dobbeltvev vært mest brukt i Trøndelag og Gudbrandsdalen, og er i kjent i Norge fra middelalderen av. 

Kilde: Wikipedia

Bli medlem