Styret Skedsmo Bygdekvinnelag 2018

Her er en oversikt over styremedlemmer og grendekvinner 2018. Her finner dere også en link til komplett oversikt over styremedlemmer med kontaktinfo, samt andre komiteemedlemmer.

Leder:    Eva Ullereng

Kasserer: Berit Kongsrud

Sekretær: Mette-Line M Hauglid

Styremedlem: Aud Hauglid

1. Vara: Elin Bjørge Løken

2. Vara: Berit Sundstu

 

Grendekvinner:

ASAK:  Karin Hauglid

LEIRSUND: Mette-Line M Hauglid

KIRKEKRETSEN: Kari Schiørn

TÆRUD: Aud Siri Huseby

BRØTER/LØKENTOPPEN: Anne Marie Løken

GJELLERÅSEN/SKOLSEGG: Elin Bjørge Løken

NORDROA: velges på årsmøtet 

Bli medlem