Nordre Slagen Kirke
Nordre Slagen Kirke

Årsmøte i Vestfold Bygdekvinnelag 2020

Tidspunkt: 
Lørdag, 7. mars 2020 - 9:00
Sted: 
Fram ved Volden Skole Tuftaveien 11

07.

Mar

Det er Slagen Bygdekvinnelag som er vertskap for årets Årsmøte i Vestfold Bygdekvinnelag. 
 

Det blir en omvisning i Nordre Slagen Kirke aller først, oppmøte kl. 09.00.
Selve Årsmøte er på lokalet Fram på Volden. 
Invitasjon er sendt til; Medlemmer i Vestfold bygdekvinnelag
                                                        Vestfold bondelag
                                                        Vestfold Bygdeungdomslag
                                                        Vestfold 4H
                                                        Tidligere ledere i Vestfold bygdekvinnelag
                                                        Æresmedlem 
 

Andre møtende betraktes som gjester og har ikke stemmerett. 

Påmelding: Tove Moland mob: 468 78 860 eller lamola@online.no
Påmeldingsfrist 1.mars. 
Pris pr. deltager kr. 300,- gi beskjed om event. matallergier.

 Vestfold bygdekvinnelag, leder 
Anne Kathrine Munkejord

Bli medlem