Fylkesårsmøte

Tidspunkt: 
Lørdag, 10. april 2021 - 10:30
Sted: 
Zoom-møte

10.

Apr

Invitasjon til distriktsårsmøte i Hordaland Bygdekvinnelag

Årsmøte vert digitalt på ZOOM den 10.april 2021

Årsmøtet har innlagt pause og vert avvikla på ein dag. Påmeldingsfrist 01.mars 2021,til Brita D.Bjørke tlf 95109975 eller e-post: brita.d.bjorke@gmail.com

 

Saker til årsmøte må sendast innan 01.mars 2021. Send til Åsa Gunnarsdottir, Hjeltnesvegen 109, 5730 Ulvik, eller på e-post: asa.gunnardottir@ulvik.org 

 

Distriktsårmøtet er samansett av:

Leiar av lokallaget + 1 representant for kvart lag inntil 20medlemer og 1representant for kvar vidare påbegynt 50.medlem.

2 representanter frå Bondelaget

2 representanter frå Bygdeungdomlaget

Desse har tale-  og stemmerett

Det er også fleire som vert inviterte å vera med oss.

Bli medlem