Nyvalgt styre for 2018
Skolelunsjservering 1.- 3.klasse
Risengrynsgrautkoking til 140 pers på skolens juleverksted
Risengrynsgrautkoking til 140 pers på skolens juleverksted

Nytt spennende år for Uvdal bygdekvinnelag

Fyldig årsmelding for 2017 ble lagt fram på lagets årsmøte og er tidligere presentert.

Nytt arbeidsår er forlengst begynt, og tradisjonelle gjøremål fortsetter (mattillaging, kurs i takkebakst, servering, trivselstiltak for barn og eldre, skape liv i bygdetunet, organisasjonsarbeid, oppfordre til å handle lokalt...)

Men større saker er på gang.

Avgått leder, Gunhild Vikan, er fortsatt med i styret, og viktige saker blir jobba videre under ledelse av Thora Undebakke. 

Servering av varm lunsj til bygdas skolebarn ønskes utvidet: Les ord fra årsmeldinga: Det som det er jobbet mest med, er å lage varme måltider på Uvdal Skole for 1.- 4. klasse.
Vi har laget lunch 16 ganger for 34 elever. Det blir utrolige 544 porsjoner.
Dette har vært meget vellykket og håpet er at vi kan forsette, samt å ha en målsetting om å utvide slik at dette kan gjelde alle klassetrinn.

Innkjøp og drift av BYGDEBIL  Styret  tok iniativet til et orienteringsmøte om etablering av en såkalt bygdebil. Interessen viste seg å være stor. Se utdrag av referat fra møtet 21.sept. 2017: Møte om Bygdebil var meget vellykket. Det møtte folk fra Frivillighetssentralen, Helselagene, Handikaplaget, Nore Bygdekvinnelag, Idrettsrådet, Folkehelseprosjektet i Nore og Uvdal kommune, Frivillige, Pensjonistlagene, LHL og Flyktningtjenesten.
I tillegg kom Kjell Tveiten og Frank Roden fra Rollag Bygdebil og fortalte om hvordan Bygdebilen var organisert der ( 23 stk).

Det ble dannet et interimsstyre, og flere møter er avholdt. SPENNENDE å se hva resultatet blir. I bygdekvinnelagets halvårsplan står det TUR MED BYGDEBILEN i juni........

 

Bli medlem