Hopp til hovedinnhold

Uvdal Bygdekvinnelag

Protokoll

Uvdal Bygdekvinnelag 1935 

Årsmøteprotokoll for Uvdal bygdekvinnelag 15.11.2022 på Uvdal herredshus klokken 19:00.

 

Til stede var 8 medlemmer: Gunhild Vikan, Thora Undebakke, Britt Guton Halland, Torild Røysgaard, Gunhild Brun, Eli Bjørnsrud, Hilde Stordalen og Sølvi Andersen

 

Gunhild Vikan ønsket velkommen til årsmøtet

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

  1. Valg av møteleder

Vedtak: Gunhild Vikan

  1. Valg av to som skal underskrive møteprotokollen

Vedtak: Gunhild Brun og Thora Undebakke

  1. Årsmelding for 2022

Vedtak: Godkjent

  1. Regnskap for 2022

Vedtak: Godkjent

  1. Kontingent for 2022

Vedtak: Godkjent

  1. Arbeidsplan for 2022/2023

Vedtak: Godkjent, med rom for endringer

  1. Valg

Vedtak: Godkjent

Fristen for innkomne saker var 01.11.2022, ingen saker meldt.

 

 

Sak 4 – årsmelding 2022

Årsmelding for Uvdal Bygdekvinnelag 2022

 

Styret har bestått av

Leder: Gunhild Vikan

Nestleder: Thora Undebakke

Kasserer: Hilde Stordalen

Sekretær: Sølvi Andersen

Styremedlem: Eli Bjørnsrud

Styremedlem: Britt Guton Halland

1 vara: Torill Rennehvammen

2 vara: Aud Åshild Bjørnsrud

 

Det har vært 4 styremøter i arbeidsåret, og vi har behandlet 28 saker. Leder har videresendt de siste referatene til alle medlemmene. Det har vært utsatt møter flere ganger pga. korona.

 

Vi er 30 medlemmer pr 1. november 2022. Det er en oppgang på 5 fra i fjord.

 

Arbeidsplan som ble vedtatt på 1. styremøtet 2021 er revidert gjennom arbeidsåret.

Aktiviteten har vært stor, og takk til våre medlemmer som stiller opp på dugnad og fremmer laget sine aktiviteter.

Arbeidsplan  2021/2022  for Uvdal Bygdekvinnelag

Måned

Dato

Arrangement

Fullfør/avlyst

November

25.

Hallingdølen kommer på Bergtun, og ønsker å snakke med bygdekvinnene ang frivillighet (Gunhild Vikan)

OK

Utsatt foreløpig

-

Hjelp til å lage mat til og sammen med ungdomsklubben. Det stilte opp en frivillig fra hvert bygdekvinnelag, men dette ble utsatt pga. andre ting som ikke var klart

Avventer ny henvendelse

Utsatt og ingen ny henvendelse

Uke 48

 

Bake kling på bygdetunet med barnehagene i Nore og Uvdal kommune. En frivillig stiller opp

Utgikk pga. korona

Desember

10.

Serverte julegrøt på juleverksted. (Kristine Sliper, Jorun Bekkeseth, Eli Bjørnsrud og Britt Guton Halland)

OK

Desember

13.

Julemiddag SFO:

Skolen ordnet selv

Desember

-

Vi synger julen inn på Bergtun

Utgikk pga. korona

2022

 

Frivillighetens år 2022.

 

Januar

 

 

 

Februar

19.

 

21.

Numedalsrally: (Eli Bjørnsrud, Thora Undebakke, Gunhild Brun, Vigdis Undebakke & Toril Røysgaard)

Workshop på Rødberg hotell. Frivillighet i Nore og Uvdal kommune. Vi er deltagere i en gruppe som skal jobbe videre med dette. (Gunhild Vikan & Sølvi Andersen)

Ok

 

Ok

 

Mars:

 

 

 

April

4.

 

 

 

7.

 

8.

 

 

20.

 

 

Omvisning/åpen dag på Skogenberget. Nore og Uvdal bygdekvinnelag deltok med å servere kaffe, kake og brus. (Toril Røysgaard)

 

 Leverte påskeblomster på Bergtun (Sølvi Andersen)

 

Påskelunsj ved Uvdal skole (Eli Bjørnsrud, Britt Guton Halland, Toril Røysgaard & Gunhild Brun)

 

Oppstart på Jegerprøvekurs. 20 deltakere.

Vi er det eneste bygdekvinnelaget i Norge som er med og arrangerer Jegerkurs nå. (Gunhild Vikan)

Ok

 

 

 

Ok

 

 

Ok

 

 

Ok

 

Mai

 

 

 

Juni

4.

 

 

9.

Vi handlet inn og plantet på Helleksens plass (Gunhild Vikan, Thora Undebakke & Sølvi Andersen)

 

Vaffeloverraskelse på Uvdal skole (Gunhild Vikan)

Ok

 

 

Ok

Juli

23.-24.

23.-24. Smådølfestivlen 2022 (Gunhild Brun og ?)

Ok

August

13.

 

20.

Tur til Solheimsstulen; 9 deltakere

 

Landsfinale i bilcross. (Gunhild Brun, Sølvi Andersen)

Ok

 

Ok

September

1.

 

 

14.

 

 

28.

Deltok på frivillighetens dag på Numedalshallen, med stand. (Gunhild Vikan & Sølvi Andersen)

 

Skulle delta på kurs i medlemsregisteret fikk ikke logget på, måtte finne ut av det selv. (Sølvi A)

 

Fellesmøte med Nore bygdekvinnelag og ordfører ang. foredrag av Roberth Mood. Andre medarrangører var: Buskerud bonde og småbrukarlag, og bondelaget.

(Gunhild Vikan & Thora Undabakke)

Ok

 

 

Ok

 

Ok

Oktober

8.

 

 

10.

 

 

 

 

 

13.

 

 

26.

 

27.

 

 

28.

Bygdedøgøn (Thora Undebakke & Sølvi Andersen) 35 liter kaffe og 24 liter vaffelrøre var for lite.

 

Deltok på markering av verdens psykiske helse dag på Numedalshallen, laget Taco til elever på Numedal vgs. Og Rødberg ungdomsskole i samarbeid med Nore bygdekvinnelag (Thora Undebakke & Sølvi Andersen + Gunhild Torsrud)

 

Foredrag med Roberth Mood.

Det kom 96 på foredraget på Røberg hotell.

 

Sonemøte på Nore. (Gunhild Vikan & Thora Undebakke)

 

Medlemsmøte på Uvdal herredshus. Det kom 8, døpes om til bygdetreff

 

Møte med kommunerepresentant ang. Herredshuset som frivillighetens hus. (Gunhild Vikan & Britt Guton Halland)

Ok

 

 

 

Ok

 

 

 

 

Ok

 

 

Ok

 

Ok

 

 

Ok

 

November

15.

Årsmøte

 

Hele året

 

Skolematen går sin gang, takket være alle frivillige. Til sammen 28 frivillige, som har hentet, servert og ryddet frem og bort ca. 1.400 porsjoner til sammen.

Ok

Bygdebilen

 

Det har vært avholdt to møter med bygdebilen i år. (Gunhild Vikan)

Ok

 

 

Informasjon

Informasjon til medlemmene har skjedd gjennom e-post/brev, og noe deling har vi foretatt på Facebooksiden til Uvdal Bygdekvinnelag, og vi legger inn på Norges bygdekvinnelags medlemsside. Vi ønsker flere bilder som vi kan dele på Facebooksiden vår av alt vi bidrar med.

Styret takker for alle hyggelige stunder i et aktivt bygdekvinnelag. 😊

Sak 5 – regnskap for 2022

Revidert regnskap blir fremlagt på årsmøtet

Nye vedtekter: Vi trenger ikke lenger å ha revisor. Dette er vedtatt på Norges bygdekvinnelags årsmøte.

Sak 6 – kontingent for 2022/2023

Det er besluttet at det er gratis å være medlem ut året, fra oktober 2022, og halv pris for medlemmer under 40 år i 2023.

Sak 7 – aktivitetsplan for 2023

Styret fremmer følgende forslag til aktivitetsplan 2023 Uvdal Bygdekvinnelag.

På medlemsmøtet 27. oktober ble det forespurt medlemmene om hvilke aktiviteter som er ønsket. Og sammen med medlemmenes ønsker har vi laget et forslag om medlemsmøte hver første torsdag i måneden klokken 18:00-21:00

Måned og dato

Arrangement

Ansvar

November

 

 

Desember

 

 

5. januar

Bygdetreff med tema: Kortkveld; Alle tar med rester av julekaker til kaffen.

Styret

2. februar

Bygdetreff med tema: Plantekveld med Karin Stensrud.

Styret

2. mars

Bygdetreff med tema: Påskefri

Påskeblomster til Bergtun

Styret

6. april

Bygdetreff med tema: Lappeteppe/strikkekveld

Styret

4. mai

Bygdetreff med tema: Byttedag av planter på Helleksens plass med grilling? (Familiedag)

Styret

8. juni

Bygdetreff med tema:

Tur/utflukt: Domkirkeodden - urtehagen

Styret

Juli

Bygdetreff utgår - sommerferie

-

3.. august

Bygdetreff med tema: Lappeteppe oppfølging

Styret

7. september

Bygdetreff med tema: Tyttebærtur + oppfølging med Karin Stensrud

Styret

5. oktober

Bygdetreff med tema: Produksjon til basar

Styret

2. november

Bygdetreff med tema: Produksjon til basar.

Styret

7. desember

Medlemsmøte/Basar?

Styret

I tillegg til å publisere på Norges bygdekvinnelags sider og Facebook siden vår, henger vi opp en plakat på søyla ved Coop Uvdal

Skolemat:

Hver torsdag er det to som stiller opp med å hente og servere skolemat for Uvdal skole

Hver onsdag er det en som stiller opp på Uvdal skole og tilbereder ett måltid med «tørrmat»

 

 

Det er ønske om en egen kursplan gjennom året. Denne er ett forslag om ønske på kurs som er kommet opp på medlemsmøte 27. oktober.

Dato

Kurs

Ansvarlig

 

Klingekurs på Nore skole med Helga Wetterhus & Gunhild Kjønntvedt

Gunhild Vikan

 

Karneval på Uvdal Skole?

Siri Bergan

 

Sy-kurs

Britt G. Halland

 

Fotokurs i samarbeid med fotoklubben

Styret

 

Bunadskurs

Styret

 

Kakepyntekurs

Siri Bergan

 

Sminkekurs for små og litt større jenter/damer

Siri/Sølvi

 

Sopp og nyttevekstkurs

NBKL

 

 

 

 

Ordet er fritt:

Britt G Halland formulerer ett innspill til budsjett ang. forslag om kutt i skolematpenger. UBKL ønsker ikke at man skal kutte i skolemattilbudet som er i dag.

Det er sammen med Nore BKL sendt inn ett innspill på at man ikke ønsker nedleggelse av kulturarvstyret.

 

Sak 8 – valg

 

Valgkomiteen har bestått av Tone E. Bjørnsrud, Torild Røysgård og vara Aud Åshild Bjørnsrud

Valgkomiteens innstilling 2022:

 

 

Styret:

Leder: Velges på årsmøtet (Gunhild Vikan er ikke på valg)                         Gjenvalgt 1 år

Nestleder: Velges på årsmøtet (Thora Undebakke er på valg)                   Gjenvalgt 1 år og 2 år i styret

Kasserer: Hilde Stordalen – ikke på valg

Sekretær: Sølvi Andersen – ikke på valg

Styremedlem: Britt Guton Halland – ikke på valg

Styremedlem: Eli Bjørnsrud – på valg.                                                            Ny kandidat ikke funnet    

Vara:

Torill Rennehvammen - 1. vara – ikke på valg

Aud Åshild Bjørnsrud 2. vara – ikke på valg

 

 

Kjøkkenkomiteen:

Siri Bergan – ikke på valg                                                                                  

Astrid Fagerhøi                                                                                                    Ny – 2 år

Vigdis Undebakke – på valg 2022                                                                     Ny kandidat ikke funnet

Sølvi Andersen – ikke på valg

Vara:

Tone E. Bjørnsrud – Ikke på valg

Gunhild Brun – Ikke på valg

 

Valgkomiteen:

Torild Røysgård – ikke på valg

Iren Kirkevollen Bergan                                                                                      Ny - 2 år

Vara: Aud Åshild Bjørnsrud – ikke på valg

 

 

 

 

 

 

Referent: Sølvi Andersen

 

 

 

________________________________                             _______________________________

Gunhild Brun                                                                           Thora Undebakke