Velkommen til oss!
Velkommen til oss!

Bygdekvinner - Velkommen til Valldal !

Vi får gjestar frå heile fylket som skal vere i Valldal frå fredag til søndag.

 

 Fredag :             -  Middag på Murilåven     kl. 19,.     

 Laurdag 14.sept.  -  Kl. 9 - 11  - Eigentid for gjestane: Moglege val: Yoga (Kristin), Gudbrandsjuvet (?), klostertomta ( Mette), 
                                 Kafe, butikkar, safteri (Sunneva). Oppmøte på hotelltrappa.
                
                        Seminar på Martin Linge-huset -  Kl. 11 registrering 
                        Kl. 11.30 møtestart: Tema Verdsarv.
                        Lokalt kulturinnslag,  innlegg v. Arne Sandnes, Katrin Blomvik, Marie Aaslie.
                        Slutt 16.30.

                        Festmiddag på Fjordhotellet.
                        Oppmøte kl. 18.30, middag kl. 19, Solveig er festleiar.
                        Festtale v. Eva Hilde Lingaas, allsong og musikk v. Sten Even Holseter.

 Søndag 15.sept. -                      
                        På hotellet: Lunsj, omvising, kåseri  av  Liv Randi Bjørlykke.
                        Trekking av basarbøker før lunsj.

                        For dei som vil : Tur til Tafjord -  museum?
                        Tur til Linge fruktkjøp? Tur til Klovset?

Bli medlem