Eiktunetdagen
RABARBRASUPPE-TRADISJONSMAT
VILLE VEKSTER SOM SMAKSETTER OG PYNT
Naturens spiskammer - ville vekster

Høstplan i Vardal bygdekvinnelag 2018

PROGRAM FOR Vardal bygdekvinnelag HØSTEN 2018.
Tid-sted Aktiviteter Ansvarlige

HØSTPLAN 2018

AUGUST

Søndag 26.08.kl.12-16

Eiktunet

Rabarbrasuppe på Eiktunet-dagen 26.august kl.12-16

Samle og fryse rabarbra i mai-juni. Lage suppe til dagen og bringe den til Eiktunet

Nestleder

Frivillig gruppe + Grendekvinner

SEPTEMBER

Man.10.09. kl.19.00

Øverby OK

VILLE VEKSTER – fra naturens spiskammer.

Lina Dybdal fra Ditlevines Utsikt på Stenberg 

Kvinner UT invitert.

http://www.bygdekvinnelaget.no/ville-vekstar-0 

GRANDE

OKTOBER

Tir. 9.10. kl.19.00

Øverby OK.

Høsttakkefest (Vardal kirke 7.10.)

Årsmøte på Øverby-kaféen

Aksjon for norsk bygg 16.10, på Verdens matvaredag. Påmeldt!

Nestleder

Haug/ Lundstein

Frivillig gruppe

NOVEMBER

Ons 14.11.kl.19.00

Rambekk

KVINNESYKDOMMER

v/ Ottar Kåre Rekkedal 61 14 50 50 (Mjøs kirurgene)

Blomhaug-Vindingstad 2

DESEMBER

Tirsdag 4.november kl.19.00 på 

Øverby kaféen

ADVENDTSMØTE

Gerd Turid Rødningssand – juletradisjoner + ev.

Gjøvik- Fredheim 2

 

Bli medlem