Styret i VBK 2018-2019
Styret i Vardal bygdekvinnelag 2018-2019

Høstplan 2019 for Vardal bygdekvinnelag

Høstplanen er klar !

TID-STED

INNHOLD                           

ANSVARLIGE

AUGUST

Søndag 25.

EIKTUNETDAGEN:

Servering av BYGGRISKREM

Medlemmene administrert ved GRENDEKVINNENE

SEPTEMBER

Tirsdag 3.

Øverby

Tema:

Lailo Merganova er ansatt i IMDI og snakker om egne erfaringer, plikter, rettigheter og  muligheter i integreringsløpet. Hun er selv innvandrer.

Grend:   Fredheim/ Gjøvik  2

Grendekvinne: Marit  Øversveen 48058122

Referent:    Gerd Godske Skogen

OKTOBER

Onsdag 9.

Øverby

Årsmøte

Tema: Kunstner Anna Østerberg forteller hvordan hun bruker broderi som kunstuttrykk.

Grend:     Fredheim /Gjøvik 1

Grendekvinne: Marit Henriksen 90215296

Referent: Gøran Rostad Bertoia

NOVEMBER

Torsdag  7.

Øverby

Tema: Pallitativ behandling v/ Synnøve Refling Holm.

Grend: Haug/Lundstein

Grendekvinne: Kari Øksne 48093866

Referent:Jorun Skarkerud

DESEMBER

Tirsdag 3.

Rambekk gård

JULEBORD

Tema: Stein Villa

Grend: Blomhaug/Vindingstad 2

Grendekvinne:

Åse Dahl 97077641

Referent: Kari Nordhagen

     

 

Bli medlem