Nyhetsarkivet

Vis kun sentrale nyheter

Thea Cathrine Skarpengland nr 2 fra venstre fortalte om demens og hvilke konsekvenser det har for den syke og de rundt. Til venstre Anne Kathrine Munkejord, til høyre Inger Nygård og Kari Harm. Foto: Trine Evensen

Januarsol i Førsdal - nytt år nye muligheter!

Sider

Bli medlem