Finn ditt fylkeslag

Finn ditt lokallag

Finn lokallag på kart

Velg lokallag

Nyheter

Prosjektet «kvinnerUT» skal etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

Lokale Nyheter

Breim Bygdekvinnelag
Valldal Bygdekvinnelag
Østre Udnes bygdekvinnelag
Øvre Hobøl Bygdekvinnelag
Kinsarvik Bygdekvinnelag
Råde Bygdekvinnelag
Valldal Bygdekvinnelag

Arrangementer

22.

Mai

Kinsarvik Bygdekvinnelag

22.

Mai

Svinndal Bygdekvinnelag

22.

Mai

Vardal Bygdekvinnelag

23.

Mai