Finn ditt fylkeslag

Finn ditt lokallag

Finn lokallag på kart

Velg lokallag

Nyheter

Prosjektet «kvinnerUT» skal etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

Lokale Nyheter

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag
Tylldalen Bygdekvinnelag
Tylldalen Bygdekvinnelag
Tjølling Bygdekvinnelag

Arrangementer

22.

Jan

Svinndal Bygdekvinnelag

23.

Jan

Brandbu Bygdekvinnelag

24.

Jan

Skogn Bygdekvinnelag