Hopp til hovedinnhold
Tokke Bygdekvinnelag og Tokke Skogeigarlag fikk midler av Norsk Kulturminneråd til å arrangere Kulturminnedager i 2023. Foto: Tokke Bygdekvinnelag.

Tokke Bygdekvinnelag og Tokke Skogeigarlag fikk midler av Norsk Kulturminneråd til å arrangere Kulturminnedager i 2023. Foto: Tokke Bygdekvinnelag.

Bli med som arrangør av Kulturminnedagene 2024

I år avholdes Kulturminnedagene fra 31. august til 8. september. Temaet for årets festival er «Spor, nettverk og forbindelser» og er ment som inspirasjon for lokale arrangører av Kulturminnedagene over hele Europa.

Lokale arrangører vil gjennom årets tema formidle aktuell historie, kulturarv og tradisjoner fra sine lokalmiljø – som knutepunkt i et større nettverk. Et nettverk av synlige og usynlige stier mellom kulturer, mennesker, organisasjoner og samfunn.

 

Søk støtte til kulturminnedag

Alle bygdekvinnelag og andre lokale arrangører kan søke om støtte fra Kulturvernforbundet via deres prosjekt «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet».

Via prosjektet, som er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, deles det ut opp til 30.000 kroner til lokale arrangører av Kulturminnedagene som i større grad ønsker å inkludere barn og unge og/eller minoriteter i sine aktiviteter.

 

Søknadsfrist

Flere bygdekvinnelag er allerede med som lokale arrangører av Kulturminnedagene, og 2023 ble Kulturminnedagenes rekordår med 370 lokale arrangement og 70.000 besøkende.

Kanskje du allerede har planlagt en aktivitet i tidsrommet 31. august – 8. september, som kan bli en del av Kulturminnedagenes program?

👉Søknadsfristen for inkluderingsstøtte er 19. april👈

 

Forslag til arrangementer: 

 • Matkultur – presentere det lokale mat- og kulturmangfoldet
 • Kurs, verksted og workshops
 • Lokalmat og importvarer – hvilken reise har maten vår vært på?
 • Inviter barn/unge til å lage eller bidra i et arrangement selv
 • Utfordre deltakere til å tenke på hva som utgjør den lokale kulturen der du bor
 • Kvinnehistorie og samfunnets utvikling – hvilke spor setter Bygdekvinnene i dag?
 • Bygg nettverk - Inviter næringsliv eller andre kulturvernorganisasjoner til samarbeid
 • Arrangere kulturhistoriske turer. Friluftlivets uke arrangeres i samme periode.
 • Fotoutstilling

Les mer om Kulturminnedagene og muligheten til å søke støtte på kulturvern.no.

Eidskog Bygdekvinnelag
Eidskog Bygdekvinnelag arrangerte Kulturminnedager i 2023. Dagen bød på hyggelige mennesker, en ekte lady speaker, åpning av natursti, leker, demonstrasjoner, samarbeid med mange andre foreninger, god mat, smoothies, potetskrellingskonkurranse, eventyrstund med bukkene og bruse, ukrainsk mat, nålefilting, blomster, honning, pølser, husflid, kreative ting, murer, åpning av firfisle, rislapper, bunad, grønnsaksalg, mange damer i kjøkkenet som lagde mat, dugnad og mye mer. Foto: Eidskog Bygdekvinnelag.

 

Kulturminnedagene er en del av European Heritage Days som markeres i hele Europa i midten av september hvert år. 50 land er med – noe som resulterer i 70.000 arrangement og 30 millioner besøkende. 

European Heritage Days har som mål å: 

 • øke bevisstheten rundt Europas kulturelle mangfold 
 • stimulere til økt interesse for, og verdsettelse av, et mangfold av kulturer 
 • motvirke rasisme og fremmedfrykt og oppmuntre til større forståelse og toleranse innenfor og utenfor landegrensene 
 • informere offentligheten og politiske myndigheter om behovet for å beskytte kulturminner mot nye trusler 
 • invitere Europa til å svare på de sosiale, politiske og økonomiske utfordringene vi står overfor