Norges Bygdekvinnelag sin Bygdekvinnepris er på heile 40 000,-. Foto: Helle Berger/Norges Bygdekvinnelag.
Norges Bygdekvinnelag sin Bygdekvinnepris er på heile 40 000,-. Foto: Helle Berger/Norges Bygdekvinnelag.

Bygdekvinneprisen

Kjenner du ei skikkeleg grepa dame som gjer ein ekstra innsats for bygda si? Norges Bygdekvinnelag søkjer kandidatar til Bygdekvinneprisen "Kjerringa mot strømmen".

Bygdekvinneprisen er ein pris på 40 000,- kroner som kan nyttast til alt frå arbeid for kulturlivet og sosiale møtestader i bygda til tiltak som bidreg til nye arbeidsplassar.

- Bygdekvinneprisen skal anerkjenne, synleggjere og støtte kvinner som gjer ein ekstra innsats for aktive bygdemiljø og levande bygder, seier nestleiar i Norges Bygdekvinnelag Liv Grøtte.

Vinnaren vert kåra under inspirasjonsseminaret i Trondheim 8.-10. november 2019.

Send inn forslag
Norges Bygdekvinnelag ser etter nokon som  gjer ein ekstra innsats for å få ei levande bygd. Kanskje er du sjølv ein verdig kandidat. Det er òg lov å sende inn forslag på seg sjølv. Send forslag på kandidatar du meiner fortener ein slik pris til Norges Bygdekvinnelag på e-post til post@bygdekvinnelaget.no eller i posten til Norges Bygdekvinnelag, PB. 9358 Grønland, 0135 Oslo.

Norges Bygdekvinnelag oppfordrar alle til å nominere kvinnelege kandidatar til Bygdekvinneprisen. Frist 1. september 2019!

Har du spørsmål kan du  ta kontakt med Norges Bygdekvinnelag på telefon 220 54 815 eller e-post post@bygdekvinnelaget.no.

 

 

Retningslinjer for Bygdekvinneprisen i regi av Norges Bygdekvinnelag

Bygdekvinneprisen er ein pris på 40 000,- kroner som kan nyttast til alt frå arbeid for kulturlivet og sosiale møtestader i bygda til tiltak som bidreg til nye arbeidsplassar.

Bygdekvinneprisen sitt formål
Å annerkjenne, synleggjere og støtte kvinner som gjer ein ekstra innsats for aktive bygdemiljø og levande bygder. 

Prisen ytast for ekstra innsats på den sosiale arenaen i bygda, i kulturlivet, og/eller for tiltak som bidreg til eigen eller andre sin arbeidsplass i bygda, samtidig som innsatsen utgjer ein positiv forskjell for bygda og lokalsamfunnet. 

Forslaget må innehalde:

  • navn og kontaktinformasjon
  • ei omtale av personen og det konkrete tiltaket og/eller innsatsen

 

 

Bli medlem