Hopp til hovedinnhold

Aust-Agder Bygdekvinnelag

Noen av deltakerne fra Aust-Agder
Are lærte oss litt om å sette våre saker på agendaen
Christine og Liv sto for underholdningen fra Aust-Agder

Motivasjonsseminar i Sandnes

Motivasjonssamling i Sandenes med Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder

Vi var 4 fra Holt og 2 fra distriktsstyret som satte seg på toget i Vegårshei. En fra Høvåg en fra distriktsstyret kom på i Kristiansand. En riktig koselig togtur ble det og praten gikk i ett.
Vi reiste på fredagen så lørdags-morgen  fikk vi tid til en god og lang frokost.

Da seminaret startet ble vi ønsket velkommen av leder i Rogaland, Marianne Jøsang. Alle deltakerne presenterte seg selv. Kari Frank fra NBK orienterte om aktuelle saker.
Så var det tid for Irene Njjå-Gjellestad, innehaver av  "Villa Villhagen" som lærte oss litt om gjenbruk. Det være seg klær, mat, møbler og  ting osv.
Vi lærte også litt om "Agrol" fordelene. Alle medlemmer av NBK kan benytte seg av fordelene.

Vi hadde også besøk av Margit Dale fra Valle, Hun snakket om naturlig, bærekraft og om det gamle matstellet. Vi fikk også se glimt fra reportasjer som har vært vist på NRK.
Rogaland har hatt et prosjekt om " Bygdekvinner deler matglede". Gro Mabel Anda orienterte om prosjektet deres.
lørdagen ble avsluttet v/ Are Hauge Braaten som fortalte litt om " Valgets kval - kva kan lokallaga gjøre for å sette sine saker på agendaen"

Søndag var det tid for litt gruppearbeid v/ Kari Frank.
Helle Berger fra NBK tok for seg kommunikasjonsarbeid, Hvordan bruke nettsida og sosiale medier
Tilslutt snakka Solveig Marie Ådneram om hvordan få orden på organisasjonsarbeidet.

Det ble ei lærerik helg og et vellykka arrangement.