Dyrsku’n 2020 er avlyst

For første gang siden 1866, at Dyrsku`n blir avlyst.

Nasjonale myndigheiter ved regjeringa opplyste på pressekonferansen 28.5.2020 at dei for store arrangement vidarefører gjeldande smitteverntiltak tilknytt Covid-19 ut året. Framleis gjeld forskriftsforbodet mot store arrangement, og med dette er årets Dyrsku’n 11.-13. september avlyst.

Dette er fyrste gang Dyrskue`n er blit avlyst, ikkje en gang under krigen skjedde det. Det måtte et virus til, men detter er noe ikkje vi kan gjøre noe med. Rundt fleire tusen menneske blir involvert når Noregs største landbruks- og handelsmesse skal arrangerast. Dyreeigarar treng tid til å førebu seg og sine dyr til arrangementet. I tillegg skal varer bestillast og standar bemannast hos alle våre 800 utstillere. Rekruttering og koordinering til arrangementet frå lag og foreiningar skal på plass, og infrastrukturen rundt eit slikt stor-arrangement krev også store og grundige førebuingar med både interne og eksterne aktørar. Det er store tap, men slik blir det for mange i år.   

Vi ses heller til Dyrsku`n i 2021, stå forsatt sammen og jobb videre med å fremheve Bygdekvinnelagets arbeid. I sammen skal vi komme over Covid-19 og leve mest mulig normal. Vi håper på et bedre år i 2021.

Ønsker alle en god sommer 

Bli medlem