Leder i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg. Foto: Lars Martin Bøe.
Leder i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg. Foto: Lars Martin Bøe.

Ellen Krageberg er gjenvalgt som leder i Norges Bygdekvinnelag

Her er det nye styret i Norges Bygdekvinnelag for perioden 2018 til 2020.

– Jeg vil takke landsmøtet som har gitt meg tillit. Jeg gleder meg til to nye år. Vi har fått til mye bra i fellesskap, som jeg ser fram til å videreføre og styrke i den neste perioden, sier Ellen Krageberg.

En inkluderende leder

Ellen Krageberg beskrives som en dyktig og inkluderende leder.

– Etter to år som leder i bygdekvinnelaget, opplever vi at Ellen gjør de andre i sentralstyret gode og trygge. Hun er flink til å lytte og har hele tiden klare mål for sitt og styrets arbeid, sier Torunn Bjørge Solberg, leder i valgnemnda til Norges Bygdekvinnelag.

 

Vi får til mye i fellesskap

Det har vært to år med høy aktivitet i bygdekvinnelaget under Kragebergs ledelse. Prosjekter i denne perioden har skapt stort engasjement hos våre lokal- og fylkeslag. Som eksempler kan nevnes den felles dugnaden for å lansere den nye nettstedet norsktradisjonsmat.no og inkluderingsprosjektet KvinnerUT, der målet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet. Samtidig har det vært fokus på organisasjonsutvikling med organisasjonskurs, organisasjonsskole for lokale tillitsvalgte og kursing av valgkomiteer. Dette arbeidet videreføres i neste periode. 

God sammensetting av styret

Det nye styret i Norges Bygdekvinnelag er satt sammen av personer med ulik kompetanse, interesser og erfaring, som vil bidra til å realisere våre interessepolitiske mål og utvikle oss som en god møteplass for aktive kvinner. 

Styret i Norges Bygdekvinnelag 2018 til 2020: Leder Ellen Krageberg, nestleder Liv Grøtte, Grethe Brundtland, Unni J. Skadsem, Bente K. Pettersen, Marit Green Tymczuk, Jorun Henriksen. Foto: Helle Cecilie Berger.

Styret i Norges Bygdekvinnelag 2018-2020

Ellen Krageberg, leder, Oppland

Liv Grøtte, nestleder, Trøndelag

Grethe Brundtland, styremedlem, Hordaland

Unni Skadsem, styremedlem, Rogaland

Marit Green Tymczuk, styremedlem, Vestfold

Jorun Henriksen, styremedlem, Akershus

Bente K. Pettersen, styremedlem, Troms

 

VARAREPRESENTANTER

Randi V. Rambjørg, 1. vara, Sogn og Fjordane

Inger Amb, 2. vara, Hedmark

Frøydis Bjerke, 3. vara, Aust-Agder

Bli medlem