Hopp til hovedinnhold
Foto: Jens Fremming Anderssen

Foto: Jens Fremming Anderssen

- Forbrukeren vil ha trygg, sunn og bærekraftig mat

Bygdekvinnelaget gav Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug innspill til Regjeringens arbeid med ny melding for jordbruksnæringen

Landbruk- og matminister Sylvi Listhaug hadde invitert over 30 aktører til innspillsmøte i forbindelse med oppstarten av arbeidet med ny Stortingsmelding om jordbruksnæringen. Organisasjonene representerte alle ledd i verdikjeden for mat.

En fremtidsrettet jordbruksnæring
Norges Bygdekvinnelag stilte på møtet på vegne av 14.000 bevisste forbrukere med kunnskap og interesse for mat og matkultur og levende bygder. Bygdekvinnelaget la i sitt innspill vekt på hva vi mener er en fremtidsrettet jordbruksnæring. 

- Forbrukeren vil ha trygg, sunn og bærekraftig mat, og det er det som må legge rammene for norsk matproduksjon fremover, sa generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag Cesilie Aurbakken.

Bygdekvinnelaget  tok i løpet av sine 4 minutt opp noen av våre ønsker men et mangfold av produkter, stabile priser, kvalitet og gode smaker. Bygdekvinelaget vil ha trygg mat, og vi vil ha mat som både er innovativ og tar vare på lokale mattradisjoner. Vi vil ha en bærekraftig matproduksjon på egne ressurser.

Levende bygder 
Jordbruksnæring i helse landet  gir oss ikke bare matsikkerhet og beredskap, men også lokale arbeidsplasser og levende bygder. 

Forbrukerstemme
Under innspillsmøtet trakk Bygdekvinnelaget frem forbrukeren som en viktig del av verdikjeden for mat.

Aurbakken brukte fusjonen mellom Ica og Coop som eksempel; dag er det bare 3 dagligvareaktører som bestemmer vareutvalget i butikken, og hva du og jeg skal spise. Økt maktkonsentrasjon i verdikjeden for mat rammer forbrukernes handlefrihet. Bygdekvinnelaget mener derfor det er viktig  å få på plass gode kjøreregler for mer effektive og ryddige forhandlinger mellom leverandører og dagligvarekjedene. Dette er også nødvendig for å sikre at flere produsenter skal få tilgang til butikkhyllene, og at vi som forbrukere skal få et bredere spekter av produsenter og produkter å velge mellom.

Vil gi forbrukeren mulighet til å ta informerte valg
Kjennskap og opprinnelse er viktig for at forbrukerne skal kunne ta informerte valg. Bygdekvinnelaget sa tydelig i fra om at organisasjonen mener meldingen må ha et mål om å få til en ordning med obligatorisk merking av produsent og produksjonssted på alle typer matprodukter. Matmerking er en av flere viktig forutsetninger for å kunne utøve forbrukermakt på matområdet.

Klikk på lenken  for å se opptak fra hele møtet på fim: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspill-til-ny-melding-om-jordbruksnaringen/id2462832/