Hopp til hovedinnhold
Generalsekretær Cesilie Aurbakken og Leder Marna Ramsøy i Norges Bygdekvinnelag.

Generalsekretær Cesilie Aurbakken og Leder Marna Ramsøy i Norges Bygdekvinnelag.

Høring på Stortinget: Ikke legg Lov om god handelsskikk i skuffen

Norges Bygdekvinnelag oppfordrer Næringskomiteen til å legge press på Regjeringen for å få vedtatt loven

Vi i Norges Bygdekvinnelag registrerer at det er høyst usikkert om Lov om god handelskikk kommer til å se dagens lys, og at det jobbes med alternative virkemidler.

LOV OM GOD HANDELSSKIKK SIKRER MANGFOLDET

Vi mener det nå haster med å få på plass gode kjøreregler for mer effektive og ryddige forhandlinger mellom leverandører og dagligvarekjedene. Dette er viktig for å sikre at flere små og mellomstore produsenter skal få enklere tilgang til markedet, og at vi som forbrukere skal få et bredere spekter av produsenter og produkter i butikkhyllene.

Som forbrukerorganisasjon er Norges Bygdekvinnelag opptatt av å sikre matmangfold, produktutvikling og nasjonal produksjon. Lokale matprodusenter er også viktige som kulturbærere av mattradisjoner, og for innovasjon og utvikling av det norske matmangfoldet.

Norges Bygdekvinnelag mener at innføring av Lov om god handelskikk vil være det beste tiltaket vi kan sette i verk for å motvirke noen av utfordringene knyttet til maktkonsentrasjonen i verdikjeden for mat, og for å følge opp de enstemmige anbefalingene fra Dagligvarelovutvalget. 

Etter fusjonen mellom Ica og Coop er det bare tre dagligvareaktører som bestemmer vareutvalget i butikken og hva du og jeg skal spise.

Norges Bygdekvinnelag ber derfor næringskomiteen medvirke til at Lov om god handelskikk blir en realitet og at Regjeringen på denne måten tar forbrukernes interesser på alvor.

OBLIGATORISK MERKING AV PRODUSENT OG PRODUKSJONSSTED

Norske forbrukere stiller krav til åpenhet og informasjon. Kjennskap til opprinnelse er viktig for at forbrukerne skal kunne ta egne informerte valg, og matmerking er en viktig forutsetning for å kunne utøve forbrukermakt på matområdet.

Stortinget har tidligere i år bedt Regjeringen ta initiativ til bedre merkeordninger for mat og som også stiller krav til opprinnelsesmerking på bearbeidede kjøttprodukter og meieriprodukter.

Norges Bygdekvinnelag ber næringskomiteen medvirke til at Regjeringen følger opp dette initiativet og at vi på sikt får en ordning med obligatorisk merking av produsent og produksjonssted på alle typer matprodukter.

 

Her kan du laste ned Norges Bygdekvinnelags brev til Næringskomiteen på Stortinget: