Representanter for Bakke, Bingen og Varlo bygdekvinnelag promoterte bruk av bygg på Øvre Eiker rådhus.  Fra ve: Anne Bitt Jellum og ? Bergan, Karin Sveaass, Frøydis Løkensgard, Bjørg Leret Grøstad og Birgit Midtgård

Verdens matvaredag!

16. oktober, på verdens matvaredag, fikk representanter fra tre av bygdekvinnelagene i Øvre Eiker møte ordfører Ann Sire Fjerdingstad og flere etatssjefer i Øvre Eiker Rådhus.

Bygdekvinnene fra Bakke, Bingen og Varlo fortalte om sitt arbeid for å bevare gode, norske mattradisjoner. Kornsorten bygg er kanskje vår eldste kornsort og har i århundrer sørget for mat til våre forfedre. Mange steder var ordet "korn" identisk med bygg. Dagens forbrukere har god kjennskap til ris, mais og utenlandske matskikker, mens  kunnskapen om våre egne ressurser kanskje har gått i glemmeboken.

Bygdekvinnenes engasjement for å spre kunnskap om bruk av bygg til både skoleelever og andre vakte begeistring så vel hos oppvekstsjef og helse-og sosialsjef som hos  landsbrukssjef og ordfører. Smakspøver på byggkrem med rød saus, salat med bygg-gryn og hjemmebakt brød med bygg falt i god jord hos samtlige og viste litt av byggens allsidighet.

Ordføreren fikk med seg oppskrifter og en frodig kornplante, og bygdekvinnene forlot rådhuset med inspirasjon til å fortsette arbeidet. 
Ordfører Ann Sire Fjerdingstad mottok både spiselige og lesbare gaver

Tekst og bilder: Liv Randi Lindeman

 

Bli medlem