Eva Marie Felde
Triveleg kveld
Sandal Grendahus

Årsmøte Breim Bygdekvinnelag 2017

Årsmøtet 2017    24. okt. 2017  i Sandal Grendahus.

Årsmøte 2017. Vi hadde årsmøte tirsdag 24. okt. i Sandal Grendahus.

Eva Marie Felde var invitert til å fortelle frå sin nye jobb som Formidlingleiar ved Museet.

Det nye styret blir: Ragnhild Helgheim forset som leiar. Gudrun Midtgård Hjelle, Solfrid Paulen Egge og Linda Bergheim Eide forset som styremedlemar. Turid Nerhus kom inn som ny i styret. Kari Paulen ny som 1. vara, Grete Saur forset som 2. vara.

Blomster til dei som gikk ut av styret.

Ei spesiell takk til Lillian Støyva for hennar mange år som kasserar i laget.

Vi takkar for ein triveleg kveld med roda Sandal / Myklebust som dyktige arrangørar.

Bli medlem