Sommerstier
Leggsta'n
Gjermunds grav

Info-tavler

I høst har Bygdekvinnelaget laget 3 infotavler over sommerstiene til de 3 rastehyttene  på topper rundt Dagali. Dette i samarbeid med lederen for tur og løypelaget i bygda.

Bygdekvinnelaget har tidligere gått opp turene med GPS. Medlemmer i laget har vært med på å bestemme hvor skiltene skal stå og hva som skal stå på dem. I høst inviterte  lederen for tur og løypelaget til dugnad for å sette opp skiltene og for rydding der det var behov. Dette var et prosjekt med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Ellers var det dugnadsarbeid.

I 2015 ble det satt opp 2 info-tavler som Bygdekvinnelaget har utarbeidet.

Gjermunds grav - sagnet om den fredløse Gjermund som kom til bygda. Han ble gravlagt i skogen på en gård. Senere ble det påvist at det var lagt ned en person- en mann - der. Det er satt opp en støtte med  navnet "Gjermund"

Leggsta'n. Gravplassen - der de døde ble lagt. Den ble tatt i bruk i 1819 og fram til Dagali kirke ble bygd i 1850. Det ble gravlagt 126 personer der på disse årene.                                                                            Folket fra Dagali, Sør- Skurdalen og Tunhovd måtte til Uvdal stavkirke med de døde før det.

 

Her kan du lese om de nye informasjonstavlene for Dagali Kirke og kirkehistorien

Bli medlem