Tur
Tur
Gammel gravhaug
Gammel gravhaug
Steinen der Danske krigeren ble funnet.
Steinen der Danske krigeren ble funnet.
Danske krigeren.
Danske krigeren.

Kveldsturer til kulturminner.

Alle mandagskveldene i juni ble brukt til å gå på turer i nærmiljøet. Vi besøkte et kulturminne hver kveld. Det er flott å være ute i de lyse kveldene.

Mandag 7.juni gikk vi i Lysløypa og Bygdeparken. Her i fjellet har det bare vært grønt på skogen i ca ei uke. Plantene er i god vekst. Vi studerte de små spirene for å finne ut om disse var spiselige. De fleste var det. I Løken som er ei sideelv som munner ut i Numedalslågen, ble det i sin tid bygget en sag. Det ble for lite vann for å drive saga. Derfor ble det gravd en grøft  parallelt med Løken i håp om å lede mere vann til saga. Grøfta går bortover, litt i sving,  litt oppover og nedover  -og bunnen er bare grasmark. Den ble et mislykka prosjekt. Restene av grunnmuren ligger der ennå.

Mandag 14.juni.går vi til en gammel gravhaug ved Ørmehøvda i Seterdalen. Her skal det ligge levninger etter mennesker som drev med jernutvinning fra 570 - 800 e.Kr. Den har en tydelig fotgrøft rundt som sees godt tidlig på våren.. Det er en fordypning på toppen av haugen som kan tyde på gravplyndring.

Mandag 21.juni gikk vi på Dagaliåsen for å finne steinen der Den danske krigeren ble funnet død i 1906. Viser til bilde med tekst.

Mandag 28.juni gikk turen på Dagalifjellet. Vi gikk den gamle sommervegen til setra Tallåsen. Den gamle vegen er inntakt etter at vi hadde passert hytter som er bygd i området. På setra er det fortsatt mjølkekuer om sommeren. Kuene lå utenfor fjøset etter mjølkinga. Vi tok også en avstikker opp på toppen og så på utsikten over bygda. Flott.

Bli medlem